OYFEOL XXXV, Oyf- res Newydá. v* "w* *w* *wm *w* *Nf" ' CYFROL LXVII, Hea Oyfres. Y CYPAIUL (THE FRIEND CYLCHGRAWN MISOL Y Methodistiaid Galfmaidd yn America. Dan Olygiaeíh T. Soiomou Gnìffiths, Uíica, N. Y, CYNWYSIAD. Anghrediniaeth yr Egiwys yn Rhwystr i Achubiaeth y Byd ......................................... 219 Bedydd yr Ysbryd Gian ............................. 223 Adeg Genedigaeth Crist............................ 225 Cysylltiad yr Ysgol Sabbothol a'r Eglwys ........... 229 Y Parch. Thomas R. Jones, Aberdeen, South Dakota, 230 H^^fc Calfaria ............................................ 234 toê 1 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America .... 235 «f / Barddoniaeth ...................................... 240 II % Y Rhai a Hunasant ................................ 242 !i l~ Oedfa Ddymunol ................................... 251 Y Pum' Pwnc.................................... 252 Cyfundebol ........................................ 253 Teithiau Cenadol yr Apostol Paul................... 253 Dosran y Plant..................................... 255 Cyfundebol a Phersonol ............................ 256 PÌiodwyd.......................................... 258 Argraffwyd gan y ^m^^rai Cymric Printing Go, ,5jg UTICA, N. Y. J^. J^m «4S. Jk~ «A- *A- Á» «4t~ Á* Á* *^- ^k* •ẁ* •4S *4S *í* "A* •Jt' "íy *4S ^t* *^"