Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CTFBOL XXXV, Oyf- T68 Newydd, piawrtn, 1 Oíl/Í OTFEOL LXVII, Hen öut. &yfres' Y CYFAIUL (THE FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL Y Methodistiaid Calfmaidd yn Ämerica. Dau Oîygiaeíh T. Solomon Griffitlis, Utica, N. Y. CYNWYSIAD. Y Parch. Thomas R. Jones. Aberdeen, South Dakota.. 89 Pechodau Crefyddwyr yn Ataì Gwyneb yr Arglwydd... 93 yc "Dawn y Weinidogaeth" ............................ 98 F ** Y Parch. John Owen Jones, Slatington, Pa........... 100 Adeg Genedigaeth Crist ............................ 103 If *^ Y Pab a'i Drefn .................................... 106 l/ ] Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America..... 109 1/f/ Y Rhai a Hunasant ................................ 112 "Z^ Cyiundebol ........................................ 118 Cyfundebol a Pbersonol ............................ 118 Teithiau Cenadol yr Apostol Paul.................... 121 Dosran y Plant ..................................... 124 Amrywiaeth ....................................... 126 Argraffwyd gan y <^^|ps> Oymric Printing Co. UTICA, N. Y. . ^js. «/k, .A. «A- ^Jn. «4s* *A« «/js» ./K. »/k. »A. .A. *A- *4N» %À^ jjt^. */k. *A* *jk^. .A. .A.