Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*w* *vJ/" *Nfc" •w* •ŵ* •W' 'y'i,w' *y* ""ŵ* *y* *w* •w' •w' *w* *w* *w* *y* •nì/' *\J/" CYFBOL XXXIII, Oyf- res Newydd. | Tacliwei, 1902. | CYFROL LXV, Hen Gyfres. Y CYFAIUL (THE FRIEND) CYLCHGRAWN MISOL, Y Methodistiaid Calflnaidd yn America. Dan Olygiaeth T. Solomon Griffiths, ütica, N. Y. CYNWYSIAD. Y Parch. David Davies, M.A.,D.D.; Oshkosh, Wis.,...... 409 Anerchiad i Ymdrechwyr Cfistionogol.................. 414 Llwyddiant Cristionogaeth............................. 415 "Y Duw-Ddyn,"....................................... 419 Detholion Dirwestol.................................... 422 Gwlad yr Aifft a'r Beibl................................ 424 Apel at yr Eglwysi..................................... 425 Y Weinidogaeth yn Ngymdeithasfa Caernarfon......... 426 Y Parch. R. Foulk Jones, Cambfia, ................ ___ 429 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America,....... 433 Cyfundebol............................................ 435 Priodwyd.............................................. 442 Y Rhai a Hunasant,..................................... 442 Adolygiad ....................•......................... 445 Dosran y Plant,........................................ 446 Cyfundebol a Phersonol,................................ 447 Argraffwyd gan y Oymric Frinting Oo. UTICA, N. Y. *4S**4S» •Á- *4S# *4S* *4S* *4S- «^S* *4S»*yAs* *jt" "^t* *X* ^k* •y/r* *^t* #/As' */As* "ẁ* "/T* "J^*'