Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*\jr y *N|r "y" t y y T t v ' ' "Njr "y* *y* ^JT *NJr CYFBOL XXXIII, Oyf- res Newydd, i PMÌ, 1902. 0YFEŵxvEen Y CYFAILL (TH£ FRIEND, CYLCHGRAWN MISOL Y Methodistiaid Calflnaîdd yn America. Dan Olygiaeth T. Solomon Griffiths, ütica, N. Y, CYNWYSIAD. Parch. H. W. Griffith, M.A., Plyraouth, Pa.,............ 329 Anerchiad yn Nghymanf a Oak Hill, Ohio,.............. 'à'àO Pa Beth Ydyw Duw?................................... 332 Y Tri Enw ar Ddnw,................................... 333 Syniadan Bithafol ac Anghywir am Ddnw,.............. 336 Y Prawfion o Ddwyfoldeb Person Iesu Grist,............ 339 Jonathan Edwards,..................................... 342 Pererin Hyderns,...................................... 343 Drwy Montana a'r Mynyddoedd Creigiog................ 344 Y Parch. R. Foulk Jones, Cambria, ..................... 346 Salm XXXHI,.......................................... 348 Gwersi Undeb vr Ysgolion Sabbothol yn America,....... 349 Priodwyd, ... .*......................................... 353 Y Rhai a Hunasant,.................................... 353 Dosran y Plant,........................................ 362 Cyfnndebol............................................ 363 ...., Amrywiaeth........................................... 366 IwA -----1^~----- ^ Argraffwyd gan y <S5^|||pËE> Oymric Printing Co, UTICA, N. Y. *4k* *Jk* *^* •4t* *fc* *ẁ* *^* %4t* */Ít~ */És* *4^ *4t* "jf^* "/t- *Ä* "iv* "Ä* "A* '