Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHAGFYR, 1886. ^Í^Í'.Í^^-Ne^dd. | DECEMBER. |gS?5ffi&. }«'rHen«yfreS. (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGRAWN MISOL Y J\letl\odi$tiàid Öàlfiiìàidd yr\ Snieriéà. D A N OLYGIAETH Y PAECH. WILLIAM EOBEETS, D. D, UTICA, N. Y. gfifWfiî&g ARWEINIOL- Cymwysderau Naturiol at Waith y Weiuid- ogaeth..................................... 449 TRAETHODAETH— Cycliwyniad Methodistiaeth................. 45;> A y w Cristiouogaeth yu Fethiaut V____...... 455 Esbouio yu Iìhy Fuau...................... 450 AMHYWIAETHAU— Euwogioh yu nihlith y M. C_____.......... 457 Atal y Tafod................................. 455» Pechodau Cref yddol yr Oes.................. 459 Dwy Oehr y Nefoedd........................ 460 Pregethu a Phroph wydo.................... 461 TwyllyGalon............................... 461 Beth yw Diod Gadara....................... 462 Pa Fodd i Lwyddo........................... 462 Gweithredoedd...... ..........." " •:...... 562 Doethebion___ ........ .................... 462 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. EvanEvans, Pant, South Bend, Minn.. 462 Mr.BobertW. Pritchard.................... m I BARDDONIAETH— j Myfyrdod ar Farwolaeth y Parch. William J. Jones, Welsh Prairie, Wis.............. 465 j Y CYMRY YN AMERICA— Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw........466—469 HENADCRIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Wiltçsbarre, Pa......... 469 Cymanfa y Gorllewin, yu Blue Springs, Ne'o. 47U Cymanfa M. C. Wisconsin, yn Dodgeville... 472 Cymaufa Ohio a Gorllewinbarth Pennsyl- vania. yn Pittsburgh, Pa.................. 473 Cymanfa M. C. yn Shenaudoah, Pa.......... 474 Cyfarfod Dosbarth Eausas................. 475 Y Rheolau a Fabwysiadwyd ar gyfer Codí ac Ordeinio Pregethwyr, gan Gymanfa Tal- aeth Efrog Newydd a Yermont............ 476 YR YSGOL SABBOTHOL— Anrheg am Ffyddlondeb.................... 477 BWRDD Y GOLYGYDD— Marwolaeth David Roberts, Ysw., U. II., Liverpool ac Abergele, G. C............... 477 Marwolaeth y Parch. John S. Adams, Plain- fleld, N, Y,, tra ar ei YmweliBd a'r Hen Wlad....................................... 478 Marwolaeth y Perch. Isaac Williams, Llan- brynmair, G. C............................ 479 Marwolaeth y Parch. David Morris, Bwlan. 479 DOSRAN Y PLANT............................ 479 CRONICL Y MIS.............................. 480 Cofiant Miss Margaret E. Prichard ........ 4 T. J. GRLFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.