Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEDI, 1886. ^ẅAf^«^«-^«-1 8EPTEIIBER.ISKr3fflk. }^h«^Z NEÜ GYLCHGEAWN MISOL Y JVtet^odì$tiàid Càlfinàidd yr\ ^mefiéà, DAN OLTGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., UTICA, N. T. <S T ST WÉT @ S A. © ARWEINIOL— Pregeth Ddirwestol TRAETHODAETH— 329 Cychwyniad Methodistiaeth................. 334 Cristionogaeth a'r Ysgrythyr............... 336 Addasrwydd y Beibl i Gyfarfod Angenion yByd...................................... 338 Gwelediad Effeithioldeb Iawn Crist......... 339 AMRYWIAETHAU— Enwogion yn mhlith y M. C................ 341 Beth am Bregethu ?.......................343 Cydwybod ar Waith......................... 343 HebDduw................................... 344 BARDDONIAETH— Crynodeb o Hanes y Gymdeithasfa a gynal- iwyd yn y Bala, yn y flwyddyn 1820.'..... 345 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Hugh Rees, Warrior Run, Pa.......... 347 HENADURIAETHOL— Ystadegau Methodistiaid Calflnaidd Cym- Canfa Wisconsin am y Flwyddyn 1885— 350 Cymanfa Gyffredinol y M. C. yn Nghaergybi 353 Y CYMRY YN AMERICA— Cyfarfod Blynyddol y Feibl Gymdeithas yn Ninas Oshkosh, Wis....................... 356 Priodwyd—Bu Farw.....................356—359 BWRDD Y GOLYGYDD— Y Parch. Roger Edwards, D. D., Wyddgrug, ynei Fedd ................................ 360 Cofgolofn i'r Parch. Benjamin Davies...... 361 Chwanegiad at Adroddiad Cymanfa Minne- sota........................................ t Priodwyd.................................. '4 DOSRAN Y PLANT— Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers. CRONICL Y MIS..................... Marwolaethau Otmru............. 365 366 368 T. J. GEIFFITHS, AEGEAFFYDD, UTICA, N. Y.