Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBRILL, 1886. CYÍf xVft f** G"W» ^wydd. | |PR|L | C*™^. }•* "«» **■* (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y JVTett\odi$tiàid dàlfii\àidd yt\ ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PAECH. WILLIAM EOBERTS, D. D., UTICA. N. Y. mTm'wwm%g* s« ARWEINIOL- Galwad a Chymwysderau at Waith y Weiu- idogaeth................................... 129 TRAETHODAETH— Cychwyniad Methodistiaeth................. 133 Bywyd Sanctaidd.......................... 135 Y Dyn Dystaw ............'............... 138 OOFIANT Y PARCH. WILL.IAM J. JONES, WELSH PRAIRIL, WIS.............................. 130 AMRYWIAETHAU— Enwogion yn mhlith y M. C................ 141 Camgymeryd.......................143 Gobaith BobAmseri'rEdifeiriol ........... 143 Neb heb Feddu rhyw Ddylanwad........... 144 Crefycid gyda Gorchwylion Bydol .. ....... 144 BARDDONIAETH— Addoliad.................................. 145 Càn Mewn Gofid ......................... 145 Adgof Priod Hiraethlon...... ............ 145 MARWOLAETHAÜ 8. EGLWYSIG— Mr. Thomas ü. Jones...................... 146 Mr. DanielO'BrienOwen ......... 146 Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas Columbus, Wis.......... 147 Beibl GymdeHhas Holland Patent a Marcy, 147 Beibl Gymdeìthas Waukesha, Wis ......... Beibl Gymdeithas Radnor, O.............. Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw..........149- HENADÜRIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Bristol Grove, Minn — Cyfarfod Dosbarth Mankato, Minn.......... Ystadegau y M. C. Perthynol i Gymaufa y Gorllewin am 1885....................... Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wis......... Cydnabyddiaeth............................. Ymadawiad y Parch. E. C. Evans, M. A., o Cincinnati, O.............................. YR YSGOL SABBOTHOL- Cyf ril'on Ysgol Webster Hlll, Sir Oneida — BWRDD Y GOLYGYDD— Marwolaethau Pregethwyr................. Pedair Awr yn y Bala, G. C.................. ADOLYGIAD Y WASG......................... EGLURHADAETH YSC4RYTHYROL .......... DOSRAN Y PLANT— Atebion--Y Eeirniadaeth—Y Wers.......... CRONICL CENADOL........................... CRONICL Y MIS.............................. Marwolakthau Cymro...................... 149 149 -154 15á 154 I 155 ] 156 I 156 ' 157 157 | 158 161 102 162 163 106 108 T. J. GELFFITHS, AEGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.