Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IONAWR, 1886. 8SW». í•* «*»- "-wf". I JANUARY. ! ??íFk5Ä. [«* ««„ «,,, (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ]VIetl\odi^tiàid Càlfii\kidd jt\ ^rperiéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. ^WTLLIAM ROBERTS, D. D., UTICÀ, N. Y. TirWTISA P< ARWEINIOL- , Pregeth Angladdol ar ol y Parch. W. J. Jones i> TRAETHÖDAETH— Cychwyniad Methodistiaetìi.................. 14 Y Berthynas sydd rhwng Efrydiaeth y Beibl ag Ysbryd Gwyddoniaeth.....v............. 16 Gwybodaeth Ysbrydol ....................... 18 j COFIANT Y PABOH. WlLLIAM J, JONES, WELSH PBAIBIE, WlS............................... 19 i AMRYWIAETHAIP- ! Enwdgion yn mhlith y M..C.................20 j Gadael yCwbl ar Ol.......................... 22 I \ 1 íeithiau Cristionogaeth.................... 22 1 i.iedawgrymiad Personol.................... 23 , Cweddi Ddirgel...............................23 1 Aberther MwynCrefydd..................... 23 Nid Prophwyd................................ 24 j YCyfarfod Eglwysig.../..........'........... 24 Doethebion.................................... 24 i BABDDONIAETH— ! Er Cof am Emrys C. Roberts.................26 | "Pamae y Naw ì"............................. 25 | MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- | Mr. Robert Roberts, ütica, N. Y......". —.. 25 Y CYMRY YN AMERICA— Beibl Gymdeithas Freedom, N. Y..........27 Priodwyd—Bu Farw..................___28—32 HENADURIAETHOL— Testynau yr Wythnos. Weddi.................. 33 Cyfarfod Dosbarth Missouri, yn Brush Creek 33 Ystadegau Eglwysig y M. C. Perthynol i Gy- manfa Ohio, am y fl. 1884................... 34 Cyíarf od Dosbarth Minneapolis............. 35 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis.......... 36 Cyfarfod Dosbarth Jackson a Gallia, 0......36 Cyfarfod Dau-Fisoi Sir Oneida, yri Moriah ütica........................................37 Renick, Mo................................... 38 Teimladau Galarus Tad ar ol ei anwyl Ferch 38 ADOLYGIAD Y WASG........................... 39 BWRDD Y GOLYFYDD— Hanes yr Eglwys Gristionogol, &c............ 40 MarwolaethDdisymwth Y Parch. Rees Jones, Feiinheli, Arfon, G. C..................... 42 Prlodwyd...........................;......... 42 DOSRAN Y PLANT— Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers___.......43 CRONiCL OENADOL............................ 44 CRONICL Y MIS............................... 45 MA.BWOLAETHAU CYMBÜ....................... 48 T. J. GELFFITHS, ÀBGEÀFE¥DD, ÜTICA, N. Y. ■M