Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ggftäl?*}-****■*•**• I DECEMBER. ISHTâffiSì. !«*:*- <*><** ^ÿlchatuwn JÿfiBol % tÿftthadistíaid ^ûfimidd ÿtt ^tnmca. DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., UTICA, N. Y. CYNWYSIAD ARWEINIOL- Sefyllfa Ddyfodoî........... • •••............ 449 TRAETHODAETH— Agwedd Foesol a Chrefyddol y Byd ar Ddyfod. iad Iesu Grist iddo........................ 454 Nerth Penderfyniad........................... 455 AMRîWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C... ----- 458 Iaith y Pererin............................. 459 Epistol Cyffredinol at yr Eglwysi Presbyteraidd trwy y Byd.............................460 Cyd-ymddyddan rhwng Morgan a Marged..... 462 BARDDONIAETH- Pcnillion ar ol David P. Jones................. 463 Dilyn Fi................................. ,.. 464 Marwolaeth, Ädgyfodiad ac Esgyniad Crist ... 464 Ar ol Mamyn Israel.......................... 464 Y CYMRY YN AMERIOA— Priodwyd—Bu Farw..................464 468 Priodwyd..................................... 468 HENADURIAETHOL— Cymanfa Gyffredinol y M. C. yn Utica, N. Y...468 Cyfarfod Dosbarth Long Creek, Iowa.......... 473 Cymdeithasfa y M. C. yn Wisconsin, yn' Jeru- salem, Waukesha......................... 473 Çofnodau Cymanfa Ohio, yn Yanwert.........475 At Gyfundeb y M. C. yn Ametica............. 476 YR YSGOL SABBOTHOL- Cyfarfod Ysg. Sab. Utica a'r Cylchoedd........ 477 BWRDD Y GOLYGYDD- Testynau yr Wy thnos Weddi.................. 478 Gwelliant Gwallau...........................478 Marwolaeth Gweddw y Diweddar Barch. Daniel Roberts, Lodge, G. C....................... 478 Tri o Flaenoriaid y M. C. yn Nghymru yn Us- tusiaid Heddwch..........*............ ... 479 Priodwyd..................................... 479 DOSRAN Y PLANT— Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers....... 479—480 CRONICL Y MIS;....................... . . .. 480 ÜTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGK BUILDINGS.