Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHWEDD, 1880. RHIF. 131, CYF. XI. o>r Gyfres Newydd. I NOYEMBER. RHIF. 527- I CYF.XLIII. / o'r Hen íiyfres. fyhhgmwn j§£iaol % ^tthoâintmâ ^HÎfìmidd ptt Jfmtrita. DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., TTTICA, N. Y. CYNWYSIAD. ARWEINIOL— Sefyllfa Ddyfodol.............................. 409 TRAETHODAETH— Agwedd Foesol a Chrefyddol y Byd ar Ddyfod- iad Iesu Grist iddo........................ 413 Nerth Penderfyniad.......................... 415 AMRYWIAETHAU- Cymeriadau Hynod yn mhlith yM.C......... .í'i Y Parch. William Jones a Chaeth-Gymundeb... 419 Adgofion o Ddwy Bregeth gan yr Enwog Robert Roberts, o Glynnog.......... ............. 432 BARDDONIAETH— Ochenaidar Erchwynion Gwelyau fy Mrodyr.. 425 Prydferthwch............................4Z5 Gweddi Ddifrifol........................ . ... 426 Y CYMRY YN AMERIOA— Ganwyd—Priodwyd—Bu Farw........... 426—430 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth La Crosse, yn Cataract ... 430 Cyfarfod Dosbarth Welsh Frairie, yn Engedi... 431 Cyfarfod Dosbaith yn Hyde Parlc, Pa........ 432 Cyfarfod Dosbarth yn Salem, Minn .......... 433 Cymanfa New York, yn Utica................. 434 Y Gymanfa Gyffredinol, yn Utica, N. Y........ 434 Yr Ail Gyngor o'r Cyngrair Oll-Bresbyteraidd. 435 BWRDD Y GOLYGYDD— Difiygion a Rhagoriaethau y Weinidogaeth Gym- á reig................................... 438 Marwolaethau Diweddar yn Nghymru.......... 440 Davies a Morgan, America.................... 442 DOSRAN Y PLANT— Y Ddau Frawd___ ........................ 443 Dilyn ol traed y Tad......................... 443 Harry y cael ei Demtio................ . ___ 443 Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers___.....443—444 HANESIAETH BELLBNIG- Amledd yn Gryno.............................. 444 Cymdeithasfa Aberystwyth................... 445 Cymdeithasfa Bangor....................... 445 CRONICL Y M18........................446-447 Marwolahthau Cymrü.......................448 UTICA, N. Y. T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.