Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1880. g?£V28' \*«'*** *•-*«• ì MARCH. |S?ffiäSk. [«*«- ***,«,.| fykh$ranw tÿíisol v cÿífetfwdistwd (^äìfímiâd ÿn ^merics. 1) A N O L Y G I A E T H Y PARCH. WILLIAM ROBERTS, D. D., TJTIOA, N. Y. CYNWY.SIAD. ARWEINIOL— Pregeth Angladdol, er Coffadwriaeth am yr An- rhyd. W. W. Vaughan, Racine, Wis......... 89 TRAETHODAETH— Rheswm a FTydd............................ 93 Poblogaeth y Byd pan laddoid Cain ei frawd Abel.......... ................. 94 Athrawiaeth y Gwyrthiau..................... 96 AMRYWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C......... 97 Gwyddonwr Enwog yn Sâ! ar Wyddoniaeth Sâ! 99 Cyd-ymddyddan rhwng Morgan aMarged...,. 99 Y Beibl a Chredoau......................100 Cyweirind "Beibly Breninlago"............ 101 Fíydd Gadwedigol................ .. 102 Y Pwysigrwydd i Ddyn Ieuanc fod yn Ofalus yn Newîsiad Cyfeillíon Boreu Oes .."............ 102 Pregetbwch yn Awdurdodol.............. 103 Atdyniadau y Beibl ........................... 104 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. John W. Pritchard, Penycaerau, Remsen, N.Y........................................ I04 BARDDONIAETH— Bedd-arrraffyr Anrhyd. W. W. Vaughan, Ra- cine,Wis ___........... ............... 106 Peniìlion i'rGwlithyn........................- 106 Y Gauaf..................................îoó Molawd i Ddarlnn y Parch,- Dr Roberts, Utica, 107 Penillion Coffadwriaethol am v Diweddar John W. Pritchard, Penvcaerau, N. Y............îoj Geiriau Digüawn............................ 107 CYMDEITHAS GEMADOL Y M. C— Adroddiad yr Ysgrtíenydd .................... îoS Cymanfa Talaeth New York............ ... 10J Cymanfa Pennsylv.\tiia ............... . ìoj Cymanfa < )hio........ ............... . 110 Cymanfa Wisconsin .... ■............... jii Adroddiad y Trysorydd ........117-118 Anerchiad Llywydd y Bwrdd.................. 119 Y CYMRY YN AMERICA— Ganwyd—Priodwyd—Bu Fatw........... 120—122 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth La Crosse, Wís............122 DOSRAN Y PLANT— Tywy.<ogion Oymrti..........................123 ■uebion—Y Feirniadaeth—Y Wers......... 124-125 HANESIAETH BELLENTG- Newyddion Cyfundebol........................ 122 CRONICL Y MIS........................ 126-127 Varwolaethau Cyairu........................ 128 UTICA, N. Y. T. J. GRlFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDÎNGS.