Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CHWEFROR, 1880. 8BM* }•»«**- ^dd. | FEBRUARY. |g?Kr5ffl&. }^««„ Gyí™,. (galftmiâá ptt ^mtrìcn. DAN OLYGIAETH Y PARCH. WILLIAM ROBBRTS, D. D., UTIOA, N. Y. CYNWYSIAD. Tu dal. ..... 49- ARWEINIOL— Parhad inewn Gras.................. TRAETHODAETH— Rheswm a Ffydd............................ 56 Poblogaeth y Byd pan laddodd Cain ei frawd Abel 5S Athrawiaeth y Gwyrthiau___.................. 59 AMRYWIAETHAU— Cymeriadau Hynod yn mhlith y M. C____...... 61 Llogellau Merched............................63 Cyweiriad 'Beibl y Brenin Iago"............. 63 Cyfoeth y Tlawd...................... 65 Hen Gybydd............................... 65 BARDDONIAETH— Pryddest—" Y Bedd "......................... 65 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. E. L. Evans............................. 68 Mr. John Walters...................___ 69 Y CYMRY YN AMERICA- Beibl Gymdeithas Swyddi Jaclcson a Gallia, O... 70 Beibl Gymdeithas Waulcesha, Wis............... 71 Ganwyd—Priodwyd—Bu Faiw..............71—73 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth yn Plymouth, Pa............ 73 Cyfarfod Dosbarth Niles, O.......... ....... 74 Adroddiad Trysorydd Bwrdd Addysg am 1877, 1878 ac 1879 ........................... 75-76 BWRDD Y GOLYGYDD- Dull a Deiliaid Bedydd......................... 76 Eglurhadaeth Ysgrythyrol...................... 77 Y Pwysîgrwydd i Ddyn Ieuanc lod yn Ofa'us yn Newisiad Cyfeillion Boreu Oes................ 79 Croesawiad y Parch. J. I. Hughes yn Nghymru. 79 ADOLYGIAD Y WASG— Cofiant y Diweddar Barch. Robt. Everett, D. D.. a'i Briod, yn nghyd a Detholiad o'i Weithiau Llenyddol.................................. 80 The Missionary Review___ ............ 80 DOSRAN Y PLANT- Tywysogion Crmru .......................... 81 Atebion—Y Feirniadaeth—Y Wers ...........82-83 CBONICL CENADOL— Cyfariod yr Henaduriaeth yn Jiwai ............. 83 HANESIAETH BELLENIG- Amledd yn Gryno.. . ........................ 84 Newyddion Cyfundebol....................85 CRONICL Y M18......................... 86-87 Marwolabthau Cymru------............;........ 88 ÜTICA, N. Y. T. J. GRIFFTTHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS.