Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TÀCHWEDD, 1901. RHIF383, CYF. XXXII. O'r Gyft es Ncwydd NOYEMBER. RHIF 779. CTF. LXIV. O'r fien Gyfrca. (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGRAWN MISOL Y JVtetliodi^tiàid dàlfix|àidá yq ^mefiéà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYxMANFA GYFFREDINOL. TITWTSSA DaVid M. Jones, Venedocia, 0......417 Dau Wydryn ..............'..'...420 Pwysigrwydd i'r Eglwys Symud yn Mlaen Gyda'r Oes Heb Golli yr Hyn Sydd Hanfodol Sefydlog.... .421 Ystyriaethau Perthynol i Ddydd Di- oilcíherarw'dh ..................428 "A Mi a Esmwythaf Arnoch".......430 Y Bala a'i Phrif Hynodion..........431 Pen y Mynydd ....................432 John D. Jones, Wild Rose, Wis___433 Gweithiau Jonathan Bdwards......434 Englynion Priodasol ..............435 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America ......................436 Y Beibl...........................439 HENADURIAETHOL— Ystadegau Cÿmanfa Wisconsin-----440 Cymanfa Minnesota..............442 Cymanfa y Gorllewin ............443 Cyfarfod Dosbarth Gogledd-Ddwyr- ain Pa........................444 Cyfarfod Dosbarth Pittsburg .....445 Cyfarfcd Dcsbarth Welsh Prairie, Wis..........................446 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pa.. Cyfarfod Dosbarth Gorllewin, Cym^ anfa y Gorllewin .............. Cyfarfo4 Dosbarth Gorllewinol Ohio .......................... Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wis.. Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida, N. Y........................... BWRDD.Y GOLYGYDD— Victoria ........................ DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad, yr Atebion a'r Wers. Y RHAI A HUNASANT— Evan C. Rees, Horeb, Van Wert, Ohio ............*............. Miss Jane Rees, Horeb, Van Wert, Ohio ......................... Miss Martha Williams, Wales, Wis. Miss Hannah Lloyd, Bethania, O.. Mrs. William J. Jones, Butternut, t Minn......................... Mrs. Mary Whittingtor, Vene- docia, Ohio ................... Edward W. Lewis, Judson, Minn.. ,447 .448 .448 .449 45C 451 452 453 454 454 455 455 456 456 T. J. GRIPFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.