Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HYDREF, 1901. RHIF 382, CYF. XXXII. O'r Gyfrea Newydd OCTOBER. RHIP 778. CYF. LXIV. O'r Ben Gyfres. NEU GYLCHGRAWN MISÛL Y ]Víeth,odi$tiàid Càlfii}àidd yq íSniericà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. Q?irVTlU8 Parch. J. W. Roberts, Lake Crystal, Minn .........................369 Ffafrau yr Arglwydd i'n Cyfundeb 371 Dau Symudiad Nodweddiadol o'r Oes 378 Perthynas Gweddi a Gweinidogaeth y Gair.........................380 Cariad F'Arglwydd ................382 Y Degwm yn Ddyledus i Dduw..... .383 Adgofion am Ddiwygiad 1885........388 Pyneiau Cenadol yn India..........391 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn Ameriea, ....................394 HENADURIAETHOL— Y Gymanfa Gyffredinol yn Cambria. .397 Cyf. Dos. Blue Earth, Minn........403 ! Cyf. Dos. Jaekson a Gallia, O......404 Cyf. Dos. Dwyreinbarth N. \. a Vt. 404 Cyf. Dos. LaCrosse, Wis...........405 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad, Yr Atebion a'r Wers..405 BWRDD Y GOLYGYDD— Parch. Grifflth Parry, D. D., Carno 407 Parch. Thos. R. Jones, Aberdeen, S. Dak.......................408 Parch. R. Gwesyn Jones, D. D., Utica, N. Y......................408 "Good Bye; All Good Bye, it is God's Way; His Will be Done..408 PRIODWYD.......................410 Y RHAI A HUNASANT— Wm. X. Evans, Wild Rose, Wis..410 John Willard Reese, Peniel, Iowa.. 411 Wm. R. Hughes, Ebensburg, Pa...411 Mrs. Jane P. Davies, Oak Hill, 0..412 Mrs. Jane J. Jones, Oak Hill, O___412 John H. Jones, Williamsburg, Ia.. .413 Mrs. John D. Davies, Prospect, N.Y.413 CYFUNDEBOL A PHERSONOL— Cymdeithasfa Bangor.............413 Y Gymanfa Gyffredinol, &c___•___414 <»«» T. J. GRIPPITHS, ARG RAFFYDD, UTICA, N. T.