Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEDI, 1901. HHIF381, CYF.XXXH. O'r Gyfr ea Newydd SEPTEMBER. RHIF 777. CYF. LXIV. O'r Hcn Gyfre». (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y |]VIet^odi^tikid dàlfLqàidd yi\ ŵ.rr\eúé\ CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. Pareh. 0. O. Jones, Wales Wis..... 329 Pregeth gan y Diweddar Barch. D. Charles Davies, M. A.......... 330 Hiraeth am Dy yr Arglwydd ...... 332 Dafydd.........................'.. 333 Gweithiau Jonathan Edwards...... 337 Y Beiblydd ....................... 338 Deisyfiad Mawr.................... 339 John Calvin....................... 341 Myfyrdodau Hudderchog .......... 342 John Pugh, Cincinnati, Ohio ...... 343 Aros Gyda Ni...................... 344 Adgofion am Ddiwygiad '59 yn Aber porth a Blaenannerch ......... 345 Y Diweddar Barch. Richard W. Jones ......................... 348 Llythyr o India.................. 350 Pr.odwyd ......................... 352 Y RHAI A HUNASANT— Mrs. Anne Jones, Spencer, Iowa.. 352 Mrs. Lewis Lewis, Utica, N. Y----- 353 Mrs. Annie WiIIiams, Columbus, W7is ......................... 353 Mrs. John J. Jones, Randolph, WTis 354 Mrs. Elizabeth Ann Davies, Van Wert O ....................... 355 John C. Williams, Welsh Prairie, Wis .......................... 357 Miss Appy Williams, Lime Spriugs, Iowa ......................... 357 John Thomas, Ava, N. Y......... 358 Richard 0. Jones. Fish Creek, Wis 35S Mrs. Mary James, Shawnee, Ohio. 359 DOSRAN Y PLANT— j Y Gymdeithas Ymdrechol ....... 359 Y Wers......................... 360 AMRYWIAETH— | Seiat Fawr Cymanfa Lerpwl...... 360 Sylwadau Byrion ................ 361 Crefydd a Buchedd ............. 362 Cymdeithasfa Caerfyrddin ....... 363 Paul a'r Líances ............... C65 Agor y Mor Ooch ............... 365 Ystadegau Eglwysig Cymanfa Min- j nesota am y flwyddyn 1900..... 366, CYFUNDEBOL A PHERSONOL.... 367 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD. UTICA, N. Y.