Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AWST, 1901. *HIF 380, CTF. XXXII. O'r Gyfres Newydd AUGUST. RHIF 776. CTF. LXIV. O'r Hcn Gyfrea. (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGRAWN MISOL Y JVCetl\odi£tiàid Càlfinàidd yn ^meriéà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. irwTeu Anrh. Morgan H. Morgan, Venedo- cia, 0........................... 289 Yr Angenrheidrwydd o Dywalltiad yr Ysbryd Glan at ddyfodol yr Achos .......................... 290 Hawliau Duw a rhwymedigaethau Dyn ............................ 295 Adgofion am Adfywiad Crefyddol 1859 ........................... 298 Parch. John Wesley ............... 300 Dymuniad am yr Arogledd ........ 301 Ystadegau Dyddorol .............. 302 Anrh. David F. Jones, Sparta, Wis. 303 Y Daran .......................... 305 HENADURIAETHOL— Ystadegau Cymanfa Ohio a Gor- llewinbarth Pa...............306 Cymanfa New York a Vt........308 Cymanfa Minnesota ............ 310 Cymanfa Wisconsin ............. 312 Cyfarfod Dosbarth Dwyreiniol Cy- manfa'r Gorllewin ............. 315 Cyfarfod Dosbarth Gogleddol Pa.. 316 Cyfarfod Dosbarth South Dakota 316 Cyfarfod Dosbarth Bristol Grove, Minn......................... ' PRIODWYD ..................... ; Y RHAI A HUNASANT— Mrs. Davies (Terry), Judson, Minn......................... Miss Margaretta Evans, Wilkes- barre, Pa...................... Mrs. Jane Parry, Sardis, Ohio ... Mrs. M. J. Jones, Garvin, Minn.. Owen Jones, Blissville, Vt....... Mrs. D. J. Williams, Crafton, Pa. Mrs. Catherine Roberts, Caled- onia, Wis..................... Mrs. Lewis, Mankato, Minn .___ Mrs. Roberts. South Bend. Minn. Mrs. Winifred Evans, Oak Hill, O. Mrs. Roderick Rice, Waukesha, Wis.......................... Mrs. Mary W. Evans, Oshkosh, Wis.......................... Benjamin Jones, Bethel, Ohio___ DOSRAN Y PLANT— Ioan Fedyddiwr ................. Y Tafoliad, yr Atebion a'r Wers CYFUNDEBOL A PHERSONOL— Cymdeithasfa Croesoswallt ...... 317 317 317 318 318 319 319 321 321 322 323 323 324 324 325 326 326 327 T. J. GRIPFITHS, ARGRAFFYDD. UTICA, N. Y.