Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1901. RHIF 32 8, CYF. XXXII. O'r Gyfres Ncwydd JÜNE. RHIP 774. CYF. LXIV. O'r Hen Gyfre». <THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISGL Y }íetl\odi$tiàid Càlfii\àidd yi\ Smefiéà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. 7ITW7@IA Y Diweddar Barch David Pugh, | Rock Hill, Wis..............'...209 Y Sabboth......................... 210 Gweddnewidiad Crist ..............213 Parchn. J. R, Daniel a J. J. Roberts í (Iolo Caernarfon) ............. 218 Adgofion am Adfywiad Crefyddol 1859 ......................... 220 Ffarwel y Bardd i Peniel........... 222 Buchdraeth Jonathan Edwards ___223 Y Diweddar Barch. John Owen Jones, Slatington .............. 224 Y Ddweddar Barch. John H. Davies, Barneveld, Wis ................ 226 Hanes yr Achos yn Poultney...... 229 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America ..................232 HENADURIAETHOL— Cyf. Dos. LaCrosse, Wis ......... 234 Cyf. Dos. Deheuol Pa ........... 234 Cÿf. Doìs. Jackson a Gallia, O___235 Cyf. Dos. Gorllewinol Ohio....... 235 Y RHAI A HUNASANT— Mr. a Mrs. David D. ag Elizabeth Davies, Centreville, O.......... Mrs. Ellen Rooerts, Lake Crystal, Minn ........................ Mrs. Jane Williams, Long Creek, Ia Mrs. Joseph Williams, Butternut Minn ........................ John F. a'i fab, Owen M. Jones, Salem, Minn .................. David J. Davies, Mankato, Minn. Robert C. Jones, Sandusky, N. Y.. Daviu George, Sardis, Ohio...... Mrs. Hannah Davies, Rewey, Wis. Mrs. D. D. Cadwallader, Chicago. Mrs. Ann Williams, Picatonica, Wis ......................... Mrs. Elizabeta Roberts, Minnea- polis, Minn ................... DOSRAN Y PLANT— Ruth a Naomi ................... Y Tafoliad, yr ^tebion, y Wers.. CYFUNDEBOL A PHERSONOL— Cymdeithasfa Colwyn Bay ....... 236 237 238 239 239 240 241 242 242 243 243 244 £45 24e 24? T. J. GRIPFITHS, ARGRAFFYDD. UTICA, N. Y.