Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RBIF 37 7, CTF. XXXII. O'r Gyfre» Newydd MAI, 1901. MAY. RHIF 773, CYF. LXIV. O'r flen Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ^etl\odi$tiàid Càlfinàidd yn ^meriéà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. OTITWTgUS. Anrh. John J. Jones, Castleton, Vt...l69 Sylwadau ar Ddarlith y Parch T. C. Edwards, D. D., ar "Y Duw Ddyn".........................170 Pregeth, gan y Diweddar Barch D. Charles Davies, M. A............174 Evan J. Morgan, Milwaukeè, Wis.,.177 Y Gydwybod ......................178 Dafydd ............................180 A yw Pedr yn Sylfaen yr Eglwys-----183 Paham yr Wyf yn Gristion..........185 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabboth- ol yn America .................187 Heb Dduw Heb Ddim...............191 Llofion Cenadol ....................191 HENADÜRIAETHOL— Cyf. Dos. Dodgeville, Wis.........193 Cyf. Dos. Gog. Ddwyr. Pa........194 BWRDD Y GOLYGYDD— The Holy Spirit...................195 Yr Efengyl yn ol Ioan............195 Craig yr Oesau ...................195 Gwerslyfrau Ysgrythyrol Efengyl Ioan ..........................195 Llusern y Ffydd....................19, Y Gwir am y Me.houistiad.........195 Adroddiadau Eglwysig .............196 PRIODWYD.......................196 Y RHAI A HUNASANT— Ebenezer W. Jones, Mew Hartford, MT. Y............................197 Robert R. Wiluams, South Bend, Minn ..........................198 Thomas Jenkins, Peniel Ohio.....198 Miss Annie J. Williams, Chicago, 111.199 Mrs. Catherine Phoebe Lowe, Wild j Rose, Wis ......................199 Miss Mary E. Jones, Utica, MT. Y...200 Peter R. Grifflth, M. D.............200 Mrs. John Evans, Wilkesbarre, Pa.201 W. R. Hughes, CollinsYille, N. Y..201 Mrs. Eliabeth Morris, Horeb, O...202 DOSRAN Y PLANT— | Y Tafoìiad, Yr Atebion a'r Wers..203 CYFUNDEBOL A PHERSONOL— j Cymdeithasfa Cilfynydd ............204 Engedi a Lake Emily, Wis........206 Parch. W. E. Prytherch ..........206 Parch W. Machno Jones .........207 John D. Morgan ..................207 Parch. W. Ryle Davies ..........207 Cyfrifon y "Cyfaill" am 1900......208 T. J. GRIPPITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.