Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBÄÍLL, 1901. RBIF 376, CYF. XXXII. O'r Gyẁe» Äewydd APRIL. RHIP 772. CTF. LXIV. O'r Ben Gyfre». (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y }letl|odijátiàiá Càlftqàidd yn &v\qú6ìi. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. STirWT Y Parch. H. Foulkes Williams, West Bangor, Pa......'............. 129 ErCof am y Diweddar Barch H. P. » Howell, D. D.................. 131 Cÿfieithiadau Diweddar o'r Beibl.. 132 Y Briodas yn Cana Galilea........ 136 Dangos Marwolaeth yr Arglwydd... 137 Sychedig yw fy Enaid am Dduw.. 140 Arogledd Iesu ..................... 141 Myglys a'i Effeithiau ............. 142 Yn Awr ac Eto.................... 144 Adgofion Taith yr Anialwch ..... 145 Y Diweddar Barch Richard F. Jones 148 Yr Arweinydd Canu .............. 150 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabboth- ol yn America................. 152 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Blue Earth, Minn ..................:-----155 Beibl Gymdeithas Randolph, Wis 156 Beibl Gymdeithas Van Wert, Ohio 156 BWRDD Y GOLYGYDD. Myfyrion ..............•........ 157 Pregethau y Parch. John R. Dan- iel ........................... 158 * Drugareddfa.................. 158 PRIODWYD ..................... 159 Y RHAI A HUNASANT. Wm. D. Davies, Scranton, Pa___159 Grifflth Pugh, Fair Haven, Vt___ 161 Alban J. Morris, Alliance, O___ 162 Richard Jones, Foreston, Ia..... 163 Anrh. J. P. Jones, Terra Alta, W. Va .......................163 John D. Thomas, Salem, Minn___164 Wm. D. Daniels, Chase, Pa........ 164 Miss Ann Jane Price, Minneapolis, Minn ........................ 165 DOSRAN Y PLANT. | Y Tafoliad, Yr Atebion a'r Wers 165 CYFUNDEBOL A PHERSONOL. Marwolaeth a Chladdedigaeth y ! Parch. R. F. Jones ........... 167 Y Diweddar Barch. W. R. Ma- thews, Olyphant, Pa........... 167 Haelioni Eglwys Milwaukee ___167 Parch. David Roberts, Gwalchmal, Mon ......................... 168 Thoâ. Jones, yr Efengylydd ___168 Parch Edw. Roberts, Venedocia, Ohio.......................... 168 Parch. Thos. D. Thomas, Ph. D., I Monroe, N. Y.................. 168 Parch. Thomas Miles, Wymore.. 168 T. J. GRIFFITHS, ARGRA ; YDD. UTICA, N. Y.