Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r-x IONAWR, 1901. RHJJ^ 3 2 3, CYF. XXXII. Cîyfi-c» Newydd JANUARY. RHIF 769. CYF. LX1V. O'r Hcn Gyfre*. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y MeÜtodijrtiàid Càlíiqàidd yi\ âîmericà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. Edwárd L. Willianis, Q T 7Sf Ffynon y Dyfroedd By w «bria 9 Lle Adgyfodiad Crist yn Nhrefn yr Efengyl ........................ 12 Bwyta ac Yfed yn Annheilwng ----- 15 Dwyfol Iachad Afiechydol .......... 17 Cariad Iesu.......................... 21 Dafydd ........................... 22 Adgofion am y Parch. Joseph Thom- as, Carno ....................... 26 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabboth- ol yn Americá" % ....»,.......,----- 28 HENADURIAETHOL: Cÿf. Dds. Welsh Praire, Wis.....33 Cyf. Dos. Rhie Earth, Minn......35 Cyf. Dos. Jacìcson a Gallia. Ohio.. 36 Beibl Gymdeithas Swyddi Jackson a GaUia, Ohio ................... 36 Lloffion Cenadol..................... 37 Maddeuant *..:.................... 38 Priodwyd......................... 39 -o------- Y RHAI A HUNASANT- ^ayl. \'V 111. JOIltJS ■ ............. 39 Mrs. Ann Pritch ■.• ............. 40 Mrs. Gwen Jones, Caledonia ..... 41 Ellis Edwards ................... 42 Miss Lizzie Jenkins. Cotter, Ia..42 Mrs. Mary Jones ...............'. "4? DOSRAN Y PLANT: Y Tafoliad, Yr Atebion a'r Wers.. 43 AMRYWIAETH: Ar Goll yn y Ty................ 45 Sylwadau Byrion ................ 45 Mesurau i'w Deddfu ............. 45 CYFUNDEBOL A PHERSONOL: Parch. Wm. Williams. Abertawe, D. C..........................46 Parch. John Jones, Bryn'rodyn, G. C............. .............. 47 Thos. Davies, Cefn Coch, Mon___ 48 Parch. Thos. J. Rice, Portage, Wis. 48 Parch. Richard F. Jones. Cam- bria, Wis..................... 48 Parch. Wm. Davies. Bellevue, Pa. 43 T. J. GRIFFITHS, ARG RAFFYDD, UTICA, N. Y.