Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHAGFYR, 1900. RBIF 37 2, CYF. XXXI. O'r Gyfrcs îiewydd DECEMBER. RHIF 76*. CYF. LXIII. O'r Hec Gyíres. (THE FRÎEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y }Ietl|odi$tiàid Càlfi:qàidd yi} ^merióà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. Natur Eglwys.......................449 Hunan-ymholiad ...................454 Sancteiddrwydd Cymeriad yn Rym i'r Weinidogaeth.................456 "Seren Bethlehem".............. Gwladgarwch ................... Cyfarfod Daufisol Swydd Oneida a'r Cylchoedd....................472 Cyfarfod Dosbarth Poreston. Ia...473 Cy'iarfod Dosbarth Dwyreinbarth N. Y. a Vermont................473 459 Carol ...............................474 460 Priodwyd ..........................474 Adgofion am y Parch. Joseph Thom- as. Carno..........................461 Rhinwedd ..........................462 Dylanwad Arferion ar y Plant......463 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America........................464 ; DOSRAN Y PDANT— Y Tafoliad. yr Atebicn, a"r Wers...477 Y RHAl A HUNASANT— Proff. John Eu&sne Davies. M. D.. Ll. D.............................474 Mrs. Jane Richards. Newburg, 0..476 Mrs. Mary Jones. Lime Spring___477 HENADURIAETHOL— Ystadegau Eglwysig Cymanfa Min- nesota am y Flwyddyn 1899......465 Cymanfa Minnesota..............466 Cymanfa Wisconsin...............467 Cymanfa New York a Yermont.... 469 Cymanfa Ohio a Gorllewinbarth Pa.471 Cymanfa Pennsylvania............472 AMRYWIAETH— Welshmen as Factors in the For- mation and Developemisnt of the U. S. Republic..................478 Caniadau'r Efail...................479 Testynau'r Wythnos Weddi.......479 Undeb Cristionogol Myfyrwyr i Cymru .........................480 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD. UTICA, N. Y.