Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHWEDD, 1900. RHIF 37 1, CYF. XXXI. O'r Gyfrea Newydd N0VEMBER. RHIF 767. CYF. LXIIL O'r Hcn Gyfres. (THE FRIEND), NETJ GYLCHGRAWN MISOL Y Jíet^odi^tiàid dàlfiqàidd yr\ ẅn\QÛ6ä CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. QTST w Natur Eglwys......................409 Hynodrwydd Bywyd yr Iesu........414 Mae Dyn yn Werth ei Gadw........410 Dafydd............................417 "Gelwir ei Enw Ef. Rhyfeddol"......420 Prycìnawn Sabboth Wrth Ffynon Jacob..........................422 Fy Mhererindod....................424 Adgofion am y Parch. Joseph Thom- as, Carno........................425 Y Modd i Ymddwyn yn Nhy Dduw..427 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol yn America......................428 HEN ADU R] AETHOL— Cyfarfod Dosbarth Gogledd-Ddwyr ain Pennsylvania............. 431 Ystadegau Cymanía Wiseonsin... 432 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol Ohio ..........................434 Cyfarfod Dosbarih Dodgerille. Wis.435 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Penna..435 LLOFFION CENADOL— Eglwysi Cenadol Pennsylvania... .436 Ein Cenadaeth yn India..........437 Priodwyd...........„..............438 Y RHAI A HUNASANT— Thomas B. Jones. Bellívue. Scran- ton, Pa........................438 Owen R. Owens, Oshhosh, Wis... 439 Anrh. Wynn Edwards, Rosendale, Wis..........................439 Mrs. Jennie Probert, Alliance, O..440 William James. Ottawa. Wis......440 Mrs. Catherine Hughes.........441 Mrs. Anna Hughes, Oriskany, N. Y..........................441 Mrs. Catherine Hughes. Bristol Centre, Minn..................442 Mary A. Jones, Rome. N. Y........442 Yliss Winnie Davies, West. Bangor, Pa............................442 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Y Wers..............443 AMRYWIAETH— Pwlpud John Elias................444 Crefydd Deuluaidd................445 Sylwadau PArion................446 CYFUNDEBOL A PHERSONOL. . . 447 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.