Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1900. RHIF 366, CYF. XXXI. O'r Gyfrcs Newydd JUNE. RHIF 762, CYF. LXIIL O'r Hen Gyfres. (THE FRiEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y JVIetl\odi^tiàid Càlfi:qàidá y:q Sn^erióà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. ÇT35TWTfgîÄ5 Mrs. Elinor Robert?. Bridgewater. X. Y......................... Mrs. Mary W. Williams, Shawnee, Ohio........................ Mrs. Catherine Evans,Pant, Minn. Miss Rose Jones, Coed ìíawr, Miinn...................... . Miss Mary Hughes, Utica, X. Y... Winnie Jones, Bristol Grove, Minn....................... Hugh W. Evans, Columbus, Wis. Mrs. Sarah 01iver. Plymouth, Pa. Parch. Thomas Charles Edwards, M. A., D. D., Bala, G. C.......... 209 Cyíarfodydd Gweddi Undebo] Gwein- idogion a Chenadon............. 214 Dafydd.......................... 21G Pai'ch. .1. P. Morgan, Yenedoeia, O. 221 Emyn........ '................... 223 Gweithgarweh Creíyddol......... 224 Pa un ai Trochi ai Taenellu wnai Ioan?.......................... 227, Cymajiía Wisocinsin............... 227 Mandragorau o Banrhoslligwy...... 228 I rjOSRAN y PLANT— Gwersi l'ndeb yr Ysgolion Sabboth- ol yn Ameriea................... 229 Vr Hydref........................ 232 HENADURIAji. i HOL— Cyí'arfod Dosbarth Gorllewinol Ohio........................ 233 Cyfarfod Dosbarth Pittsburg, Pa. 234 Cyfarfod Dosbarth Deheu Pa___ 234 Priodwyd......................234 ì RHAI A HUNASANT— Robt. P. Lloyd, Warrior Run, Pa. 235 . .Ymweliad Gweinidoglon a Chym- Richard RodericU. \\ utvesbarre. 236 ru............................ Y Wers....................... LLOFFION CENADOL— Llythyr o India................. CYFUNDEBOL A PHERSONOL— Llythyr John Elias.............. Cyíarfod Ymadawol y Parch. Wm. Davies, Bellevue......... Cyfarfod Pregethu Ffestiniog___ Ymweliad Gweinidogic.n pg Am- erica........................ Wm. D. Jones. Chicago, 111..... 237 FredericL Roberts, Mankato, Minn........................ 237 John G. Meredith, .ludson. Minn. 238 Adroddiad Eglwysi Dosbarth M. Granvi]le a Yermonî.......... Parch. John Owen Jones, Llan- beris........................ 23 S 239 240 241 241 242 242 242 243 244 245 246 247 247 24 S 248 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, L'TICA, N. Y.