Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAJ. 1Í)00. RHIF 365, CYF. XXXI. O'r Gyíres New.iüú MAY. RHIF 761, CYF. LXIII. O'r Hen Gyfres. (THE FRiEND), NEU ÜYLCHGRAWN MISOL Y j\letl\odi^tiàid Càlfii^aidd y:q á.n^erícà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. GTSTWîrgîÄP Lloffion am Enwogion y Pwlpud .. T'arch. John R. Davies, Randolph, Wis.......................... Dafydd ........................ Parch. .1. P. Morgan, Venedocia .. Llyfr Hynmau Methodistiaid y De.. Parch. T. Charles Edwards, M. A.' Darlleniad Cyhoeddus o'r Ysgryth- yrau.......................... Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabboth- ol ya America ................ Cyfamod....................... Unigrwydd ...................... Henaduriaetho : Cyf. Dos. Waukesha, Wis......... Cyf. Dos. Gogledd-Ddwyrain Pa. . . Cyf. Dos. Dodgeville, Wis....... Priodwyd ....................... Y Rhai a Hunasant: John D. .Tones, Jackson, O......... 169 Êvan J. Thomas, En lii, X, Y. 199 Thos. Morris, Minneí Robt. G. Roberts, W tpolis ld Ros 200 173 5:e, Wis. 200 178 Mrs Eliz. Roberts Cí iml iria is.. . 201 181 Willie J. Williams . B 'yn hyf •yd Co- 184 lumbus. Wis. . . 202 180 Dosran y Plant: Tafoliad a'r Wers Lloffion Cenadol . 9()9 189 ?M 191 196 196 196 197 198 19S 198 Cyfundebol a Phersonol: Parch. Abraham Roberts, Llundain Pend.orfyniadau Eglwys Wilhesbarre Darhm y "Cyfaill" ................ Cyfrifon Eglwysig ............... Parchn. Owen Evans, .1. W. Rob- ei'ts. Lake Crystal, a Dd. Ediwards, Lake Crystal .................. Dyffryn y Lehigh ............... Yn y Coed ...................... Tysteb Dr. Howell .............. 206 207 207 207 208 208 208 208 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, LTICA, N. Y.