Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBIllLL, 1900. RHIF 364, CYF. XXXI. O'r Gyfres Jíewydd RHIF 7«0. CYF. LXIII. O'r Hen Gyfres. $* wwwwwwww w^wwwwwmwssws^ (THE FRiEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y JVTetl\odi^tiàid Càlfi:qaidd yn ^Hìefiéà. CYHOEDDEDIG DAN NAWDD V GYMANFA GYFFREDINOL. ciTir-WTesAS. parch. J. P. Morgan, Yenedoeia, 0.. 129 Pregeth Angladdol................ 132 Sefydlu y Meddwl.................. 135 Dafydd ............................ 136 Parch. J. Hughes Parry. Utica, X. Y. 139 Iaith Crefyddwyr a'u Plant........ 140 Adgofion am Dr. Ilowel!............ 143 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabboth- ol yn Amerioa................... 144 Pa Beth a Wnaf i'r Iesu............ 149 Yr Ehedydd........................ 149 Priodwyd ...................'...... 149 Y RHAJ A HUNASANT- E. G. Lloyd ( Llwydfab). Chicago.. Mrs. Edward E. Evans, C'incinnati, Ohio.......................... Mrs. Mary Simpson, Chicago...... Mrs. Margaret Jones, Seion, Yan Wert, O...................... Mrs. Catherine Morris, St. Paul, Minn........................ 153 Mrs. Ann Griffitlis. Prospect, N. Y. 154 Gertrude Jones, Jackson. 0......154 Mrs. Mary Williams, Penybryn, Columbus. Wis................ 155 Mrs. Margaret Morgan, Jackson, Ohio......................... 156 Joseph T. Edwards. Horeb, Jack- son Co. 0...................... 156 Mrs. Gwenllian Powell, Newburg, Ohio.......................... 157 149 150 151 152 Thos. D. Erans, Watertown, Wis.. Miss Memmie Howells, Cincinnati, Ohio........................ Y Pwlpud........................ H E X A D URIA E T H O L— Cyfarfod Dosbarth Bìue Earth, Minn........................ Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida a'r Cylchoedd.................. Beibl Gym-deithas Dodgeville, Wis. Parch. H. P. Howell, D. D.......... DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion-......Y Wers Lloffion Cenadol.................. Sabboth yn Nghymru.............. Adda.......... ................ C Y F ü X D E B O L A P H E RSO X 0 L— Sylwadau Byrion................ Sylw ar Lyfrau.................. Parch. R. E. Williams, Plymouth.. Parch. J. C. Joaes. Chicago...... Parch. J. Owen Jones. Wilkesbarre Parch. R. T. Roberts, D. D. Racine Parch. J. Wynne Jones. 13aItimore Parch. John J. Williams.......... Darlun y "Cyfaill".............. Methodistiaid Calfinaidd yn Liver- pool.......................... Ymweliad Pregethwyr o Gymru ag America....................... Corfforiad Cymanfa X. Y. a Yt... 157 Ì59 159 160 160 161 162 162 162 L64 165 105 167 167 167 107 108 168 168' 168 108 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD. ITICA, N. Y.