Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAWRTH, 1900. RRIF 3H.Î, CYF. XXXI. O'r Gyfre» Xewyd(l MARCH. RHIF 75». CYF. LXIII. O'r fien Gyfres. (THE FRiEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ]VEetl\oái^tiàid Cíàlfir\àidd j^ Aaiefiéà. CYHOEDDt DIG DAN XA\\ L)D V GYMANFA GYFFREDINOL SYNWTgSâP Daniel L. YVilliam=. Cambria. \Yis.. S9 "Ar y Ddaear Tangnefcd.l"......... 90 Y Man Cyfarfod................... 91 Marwolaeth John Ruskin.......... 9G Mawl iT Ysbryd Glan.............. 98 Dafydd.......................... 99 Gwaith Cenadol Cartrefol.......... 102 Bywyd Rhyfedd Heb Le......... !0û Rhai (i Broffwydi Lleiaf Sii Drefald- wyn yn yr Ocs o'r Blaen.......... 107 Gwersi Cndeb Ysgolion Sabbothol y:i America................... 111 BENADURIAETHOL- Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pa.... L13 BEIBL GYMDEITHASAü— Beibl Gymdeithas Randolph, Wis. 114 Beibl Gymdeithas Holland Patent a Marcy, X. Y................ 114 Beib] Gymdeithas Sefydliad Osh- ltosh, Wis.................11-3 Awn al lesu...................... 115 Priodwyd.......................115 Y RHAl A HUNASANT—- John C. Janes, Warrior Run. Pa.. 11»; Thomas H. Parry, Postville, Neb. 118 Hugb T. Jones. Rcmsen. X. Y.... 119 Miss Mary Lloyd. Lo Sueur. Minn.120 Mrs. Elizabetb Hughes, Trenton, Nebraska..................121 Aüss Lizzie Richards, lxonia, Wis. 121 Mrs. Jane Lloyd, Bethania, 0___ 122 Mrs. Ann Jones. Newburg, 0..... 122 Thomas D. Griffiths, Oshkosh. Wisconsin.................... 123 Mrs. Daniel ]). Jones, Aberdeen, South Dakota................ 123 DOSRAN Y PLANT- Y Tafoliad—Yr Atebìon—Y Wers. 124 CYFUNDEBOL A PHERSONOL— Cyfrifon y "Cyfaill"............. 125 Penderfyniadau Pwyllgor Gweith- iol y "Cyfaill"................ 125 Daiiun y "Cyfaill"...............12».; Cofìanl y Parch. Thomas Job, D.D. 126 Pareh. Abraham Roberts, Llundain 127 Parch. John Owen Jones, Wilkes- barre, Pa................... 121 Parch. John C. Jones, Chicago... 12S Dr. Edward Jones, Dolgellau.... 128 Galwad i Weinidogion............ 12S Bugail Cyntaf Methodistiaid Gog- ledd Cymru................. I2s Ysgoloriaeth Coleg Trefecca...... 128 T. J. GRIFFITHS, ARG RAFFYDD. L TICA. N. Y.