Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

m$*jt/&>- >■ IONAWR, 1900. HHIF3fl^TCVF. XXXI. O'r U>yfrct* Äicwýfd JMIMRY. RHIF 757. CVF. I.XIII. O'r Heu Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y m. ^íetiiodijftiàid Càlfi^àidd yn A'rriei^à CYHOEDDÈDIG DAN NAWDD Y GYMANFA GYFFREDINOL. ParẃH. P. Howell, D. D..--------.... Natur Eglwys........ .............. Ysbrydolrwydd y Medtàwì fel Cymr- wiytsder i'r Weinidogaeth........... Bwthyn Nain.................----- Dafydd.....................:...: Paul yn Ngoleuai'r Iesu-----........ HENADURIAETHOL— Oyíarfodi Dosbarth Gorllewinol Cy- mainfa'r Gorllewin.-----......... Cymanfa'r Gorllewin............... Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol Ohio..................... ... Cymanfa N. Y. a Vermont........ Oyfarfod- Dosbarth Jacksoìn, Ohio.. Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth N. Y. a Vt...................... Oyfarfod Dosbairth Welsh Prairie.. ' Gyfiarfod; Dosbarth Waukesha...... Priodwyd........................ Y RHAI A HUNASANT— Márgaret Morgan, Jackson, 0.___ Ellen Eidwards, Prospect, N. Y___ Catherine Amelia Pritchard, Pen-"- graig, N. Y.............. ....... Miss Racheì Edith Jones, Bethel, Ohio.......... . t ............ Richard Roderick, Wilkesbarre, Pa. Ar Farwolaeth Laura............ DOSRAN Y PLANT— Y Tafbliad...............,___.. Y Wers........................ CYFUNDEBOL A PHERS0N0L— Parch. J. P. Morga.n........ ...... Dr. H. P. Howell.................. Parch. Thomas James, M, A., Llan- elli. Parch. Robert Owen, M„A., PennaJ. Parch. Thomais Roberts, Bethesda.. Mir. L. Dwight Moody............. Ymadàwiad y Genadesau.......... Derbyniadau Tysteb Dr. Howeîl___ 40 41 41 42 42 42 43 44 44 44 .1 44 44 15 45 47 48 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.