Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHAGFYR, 1899. RHIF 360, CYF. XXX. O'r Gyfre» Newydd DECEMBER. RHIF 756, CYF. I/XII. O'r Hen Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y a\ jVTetl\odì^tikid Càlfîrfaidá yn ^n\ei'îcà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D, COLUMBUS, O. Parch. Dar.iel Thomas, M. A.. Wilcl Rose, Wis....................... 449 Ardrem.......................... 451 Yr Awr Weddi ................... 452 Ynrweliad a'r Eglwysi ............ 453 Y Parch. Edwarcl Rees ............ 455 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabì)oth- ol yn America ...... ........... 460 Wm. J. Williams. Elim Springs, Wauhesha, Wis.................461 MARWOLAETHAU SWYDDOGION EG- ; LWYSIG— Anrh. Daniel T. Davies, Minneap- i olis, Minn...................... 402 Mr. Edward E. Evans, Ciucinnati. Ohio ........................ 464 David ac Edwarcl Lewis, Swyd'd Oueida, N. Y................... 465 Priodwyd...................... 466 êOFIANTAU: Mrs. AtiTl Davies. Newburg. 0. . . . 4QC> Mrs, Mary Davies, Wiid Rose. Wis. Mrs. KáUte E. Griffith, St. Paul. Minn......................... Catherine Miriam Jones, Long Creeh, Iowa .................. Fy Mam, Mrs. Wm. R. Jones, Ot- tawa, Minn................... Gwedcìi ........................ HENA DURIAETHOL: Cyfarícd Dosbarth Dodgeville, AYis Cyfarfod Dosbarth YvTaukesha. Wis Cyuianfa y T. C. yn Wisconsiu ... Cymanra Ohio a Gcrllewinbarth Pa Cymanîa Pennsylvania .......... Cyfarfod Dosbarth Lake Crystal ac Agoriad y Capei Newydd .... Y GENADAETH: 467 468 469 469 469 469 470; 470j 472' 475l 47öi Llythyr o India................. 477 DOSRAN Y PLANT: Y TaíoJiad. Atebion. Y AYers .... 479 ( yfurclelol ai Phersonol............ 479 Llyfrgtell y Parch. ,T. Hughes Parrv.. 4S0 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y. 4T