Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AWST, 1899. SHIP 356, CYF. XXX. O'r Gyfrca Newydd. AÜGÜST. RHIF 752, CYF. LXII. O'r Hcn Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y Methoái^tiàid Càlfiijäidd yi\ ^meriéà DÁN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. Y Pareh. Owen Evans___.......... 289 Plant yr Iesu...................... 290 Yr Ymgnawdolia/d................. 291 Y Farch. Edward Rees............. 294 Elinor Jane Hammond............. 297 Argraffiadau Wnaeth yr Ymweliad a | Chymru Arnaf.................... 298 Dr Abram Kuyper.................. 300 Y Jerusalem Nefol................. 301 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabboth- ■ ol—Epistol lago.................. 303 Emyn Diolchgarwch................ 305 MARWOLAETHAU SWYDDOGION EG- ! LWYSIG— i Mr. G. G. Humphrey, Fish Creek, Wis........................ 305 : Mr. Owen E. Williams, Lime Spring, Iowa................... 306 ' Mr. Richard D. Evans, Peniel, GalliaCo., O.................... 307 Llinellau o Gysur.................. 308 Priodwyd......................... 309 COFIANTAU— | Mrs. William Hughes, Rome, N. Y.......................... 309 , Mrs." Ellis Lewis, Collinsville, N.Y. 309 Mrs. Haanah Roberts, Constable- ville, N. Y..................... Mrs. Elizabeth Edwards, Collins- ville, N. Y..................... Mrs. Sarah Wynne, Milwaukee, Wis.......................... Mrs. M3ary Thomas, Thurman, 0.. Y GENADAETH DRAMOR— Llythyr o India.................. Y Fasnach Feddwol................ Ar Briodas y Parch. J. O. Parry, M. A., a Miss Eleanor Williams, Dodge^ille, Wis.................. HENADURIAETHOL— Cymanfa Wisconsin.............. Cymanfa Minneeota.............. Cyfarfod Dosbarth Lime Spring, Iowa.......................... Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth N. Y. a Vermont............... Cyfarfod Dosbarth Dodgoville, Wis........................... Cyfarfod Dosbarth Dyffryn La Crosse, Wis................... Cyfarfod Dosbarth Gogledd-Dwyr- ain Pa......................... DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y WTers.. CYFUNDEBOL A PHERSONOL.... 310 311 311 312 313 314 314 314 317 320 321 322 322 323, 324. 325! T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTÎCA, N. Y.