Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1899. HHIF 355, CYF. XXX. O'r Gyfret* Newydd. JULY. RHIF 751, CYF. I/XII. O'r HLcn Gyfrea. (THE FRÎEND), NETJ GYLCHGRAWN MISOL Y Jíethodi^tiàiâ dàlíînàiád yn Smeriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. OTITWTtlâ Mr. Robert R. Owen, Newark, 0___ 249 Dymuniadau am Feddu yr Iesu yn Rhan...........................251 Tosturio wrth y Torfeydd.......... 252 Dafydd..........................255 Cymedroldeb.....................258 Y Jerusalem Nefol................. 259 Y Parch. John Thomas, D. D., Liver- pool............................ 261 CWERSI UNDEB YR YSGOLION SAB- BOTHOL YN AMERICA— Epistol Iago..................... 265 "Yr Iesu a Wylodd".............. 267 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Thomas Abel Morgan, Colum- bus, 0......................... 268 Prioẃwyd......................... 27i COFIANTAU— Mrs. John B. Lloyd!.............. 271 Mrs. Margaret Mason, Ashland... 271 Mr. John Price, Lime Spring...... 272 Mrs. Mary H. Jones, Coed Mawr, Minn........................272 Mrs. John H. Thomas, Chieago-----273 Mrs. Eiizsbeth B. Hughes, Wild Rose, Wis...................... HENADURIAETHOL— Cymanfa New York a Yennont... Cymanfa Ohio a Gorilewinbarth Pa........................... Cymanfa Pennsylvania............. Cyfarfod Dosbarth Jackson a Gallia, 0....................... Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis........................ Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis........................ Cyfarfod Dau-fisol Sir Oneida a'r Cylchoedd...................... Cyfaríod Dosbarth Dwyreiniol Cy- manfa y Gorllewin.............. DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion^-Y Wers CYFUNDEBOL A PHER80N0L— Nodiadau Misol.................. Cyfraniadau at Dysteb Dr. How- ell............................ "Sion yr Ysgubor" a'r Parch. Datniel Rowlands............... Llythyr Oddiwrth Miss Laura Evans, Sìlcliar.................. 274| ,275 277 278 279 280. 282, 283! 283 284 2S6: 287 288 288 T. J. GRIFFITH8, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.