Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1899. RHIF 35-*, CYF. XXX. O'r Gyfrc» Sewjdd. JÜHE. RHIF 7 50, CYF. LXII. O'r Hen Gyfrcs. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y Metl}odÌ£tiàid Càlfir|àidd yr| sänieridà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. ENWOGION Y PWLPUD— Y Parch. Thomas Gee, Dinbych .. 209 Prif Ddyben Bodolaeth Dyn ...... 214 Sylwadau Eglurhaol ac Addysgiad- ol ar Esaiah xxv. 6-8 ........... Y Parch. Edward Rees ............ Awr Gyda Dau o Werthfawr Feib- von Seion ...................... Blodau Hedd ..................... Sacramentariaeth yn Eglwys Loegr Yn Dechreu Pregethu ............ Bedd y Morwr ................... Argraffiadau Wnaeth yr Ymweliad a Chymru Arnaf ................ GWERSi ua'DEB YR Y'SGOLION S BOTHOL YTN AMERICA— Epistol Iago ................... MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Mr. Maurice Owen Roberts, New York........................ Mr. R. R. Evans, Chieago, III. .. Daniel Jones, Blaendyffryn, Wís. 218 221 223 225 226 227 228 229 AB- 231 234 236 237 Mr. Wiiiiam E. Jones, Middle Granville, N. Y............... \ Priodwyd ....................... ÍCOFIANTAU— Mrs. Grace Roberts. South Bend, Minn........................ Mr. James Price, Plymouth. Pa. Mr. Hugh Williams. Chicago ___ Bernice Wiìliams .............. Mrs. R. J. Roberts, Lime Spring, Iowa ........................ HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Deheuol Penn- sylvania .................... Ystadegau Eglwysig Cyrnanfa, Minnesota am y Flwyddyn 1898 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol Ohio ........................ DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yrr Atebion—Y Wers CYFUNDEBOL A PHERSONOL... 238 239! 239 239 240 240 240 241( 242. 243 244' 246 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, LTICA, N. Y.