Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I@JNAWR, 1899. RHIF 349, CYF. XXX. O'r Gyfres Newydd. JANUARY. RHIF745, CVF. LXlI. O'r Hcu Gyíres. (THE FRÌEND), NBU GYLCHRAWN MISOL Y Jletl|odi$tiàid Càlf±nàidd yn Smefióà. DAN OLYGIAETH Y PARGH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. 9T8TWTÌSAS. Parch. Isaac Edwards, Horeb, Van ! Wert, O.......................... 9 Y Darn Llaw ar y Pared ........... 12 Pregethu Crist..................... 12 Adölygiad ar "Yr Eglwys, ei Sacra- mentau a'i Gweinidogaeth" ....... 16 Dafydd ...........................18 Tywyllwch a Dystawrwydd ......... 22 Brym Calfaria..................___22 Adgofion am Adtfywiad Grefyddol 1859 22 Llanw'r Iachawdwriaeth ............24 Y Ddau Richards ...................24 Cariatì Orist ....................... 25 GWERSI UNDEB YR YSGOLION SAB- | BOTHOL YN AMERICA— Efengyl Marc....................26 I Y Merthyron.....................29 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— W. O. Williams, Lake Eìnily, Wis.. 29 WiJliam Phillips, Picatoniea, Wis.. 30 Thomas J. Morris, Venedocia, O... 31 COFIANTAU— Mrs Dorothy Griflìths, Salem, Cb- lumbus, Wis-----...............32 Mrs.Ruth Wright, Huntsville, Mo. 33 Mrs. Ann Thomas, Ootter, Iowa .. John D. Richard, Venedlocia, Vao. Wert, Ohio .................... Priodwyd........................ HENADURIAETHOL— Ystüdegau Cyfundeb y Trefnyddion Calfinaidd yn America am 1898___ Cymanfa N. Y. a Vermont........ Cymanfa y Gorllewin ............. Oyfarfod Dosbarth Lime Springs .. Cyfarfod Dosbarth Gorlìewinol Cy- manfa y Gorllewin.............. Cyfarfod Dosbarth Dodgeyille, Wis. Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie Wis .......................... Cyfarfod Dosbarth Deheubarth New York a Vermont............... Derbyniadau at Dreuliau y Cyman- faoedld........................ DOSRAN Y PLANT— Tafoliad^-Yr Atebion—Y Wers ... CYFUNDEBOL A PHERSONOL— Cymdeithasfa Blaenau Ffestiniog.. Nodiadau ar Lyfrau.............. Yr Wythnos Weddi ............... T. J. GRIFFITHS. ARG RAFFYDD, UTICA, N. Y. **