Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHWEDD, 1898. RHIF 347, CYF. XXIX. O'r Gyfre» Bîewÿdd. NOYEMBER. RHIF 743, CYF. LXI. O'r Hen Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHRAWN MISOL Y >Ietl|odi^tiàid Cklfii\kidd yn ^mefiéà DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. --------0------- ©Trar wtrias. Cyffes Pedr ....................... 40lJ Dafydd .......................... 411 Gallu Duw yw Hi ................. 414 Y Parch. Edward Matthews ....... 417 Cadwedigaeth Babanod ............ 422 GWERSI UNDEB YR YSGOLIÜN SAB- BOTHOL YN AMERICA— Efengyl Marc ................... 42G MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— John Cyffin Jones, Middle Gran- ville, N. Y.................... 42lJ Pricdwyd ........................ 430 CYFUNDEBOL A PHERSÖNOL— Y Gymanfa Gyffredinol .......... 4 n Parch. H. M. Pugh, D. D., Lime Cyfarfod Dosbarth Blue Earth, Minn ......................... 44G Cyfarfod Dosbarth Pittsburg ___ 441 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Penn- sylvania ...................... 441 Cyfarfod Dosbarth Dwyreiniol Cym- anfa y Gorllewin ................ 442 Cyiarfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis .......................... 44Ì DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Y Wers ............. 444 COFIANTAU— I Mrs. Owen Davies, Holland Pat- ent, N. Y...................... HENADURIAETHOL— Cymanfa Gyffredinol y T. C. yn Columbus, Ohio ........... 430 Spring, Ia ..........■........... 447 Marwolaeth Mr. Thomas Gee, Din- bych......................... 447 431 j Man-Nouion .................... 44S ■■■«»♦-------- T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.