Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEDI, 1898. RHIF 345, CYF. XXIX. O'r Gyfres Sew>dd. SEPTEMBER. RHIF 741, CYF. LXI. O'r Hen Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHRAWN MISOL Y !Metl\odi^tiàiá dàlfinàidd yn ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. 9TITW Parch. David Edwards, Lake Crys- tal, Minn ....................... 329 Sancteiddirwydd .................. 331 Cadwedigaeth Babanod ............ 332 Hanes Eglwysi Dosbarth Jackson O. 337 TRAETHODAETH— Addysg fel Moddion Dyrchafiad Moesoldeb .................... 339 GWERSI UNDEB YR YSGOLION SAB- ■ BOTHOL YN AMERICA— ! Efengyl Marc ................... 341 Dafydd .......................... 345 BARDDONIAETH— I Green y Bala .................... 348 j Er Cof am Willie Williams, Bryn- hyfryd, Columbus, Wis ....... 349 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Evan D. Evans, Soai*, Jackson Co. Ohio...........,............349 James W. Powell, Summit, Wis .. 350 COFIANTAU— Morris D. Owen, Columbus,* Wis.. 351 -STfllS ASD. ,Y GENADAETH DRAMOR— Llythyr o India ................. Y GENADAETH GARTREFOL— Y Genadaeth Gymreig yn New York ........................... HENADURIAETHOL— Derbyniadau at Gymanfa Wis___ Ystadegau Cymanfa Wis am 1897. Cymanfa Talaethau New York a Vermont ..................... HYN A'R LLALL— Y Rhyfel a Spaen ............... Anerchiad yn Sasiwn Lerpwl ----- Parch. John Evans, Llwynffortun, D. C.......................... Capel Coffadwriaethol y Parch. John Elias ígyda darlun) ..... Arholiad Safonol Y. S. Cylch Cymanfa Ohio ................. DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Y Wers ............. CYFUNDEBOL A PHERSONOL... 352 353 355 356 358 360 362 363 364 366 366 367 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.