Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RBIF341, CYF. XXIX. O'r Gyfre» Ncwydd. MAI, 1898. MAY. RHIF 7 37, CYF. LXI. O'r Hen Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHRAWN MISOL Y í^íet^odijftiàid dàlfir|àidd yi\ ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. © ^9 JET W/T Parch. John W. Morris, Slatington, Pa ............................. 169 Y Beibl ............................ 170'' Eben Fardd ...................... 173 SY LWADAETH— Perthynas Athrawiaeth a Bywycì Ymarf erol ..................... 175 À ydyw y rhai Meirw yn Meddwl am y íthai Byw? .............. 178 GWERSI YR YSGOL SABBOTHOL YN AMERICA. Efengyl Marc ................... 181 BARDDONIAETH— Emynau Genadol ............... 188 Duw Mewn Natur ............... 189 Beth Sy'n 01? .................. 189 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. John Jones, Chicago ........ 189 Bedyddiwyd—Priodwyd .......... 191 COFIANTAU— Evan Davies, Oshkosh, Wis......191 Ebenezer Roach, Barneveld, Wis. 192 Mrs. Elizabeth Thomas, Cambria, Wis........................... 193 John Williams, Plymouth, Pa. .. 194 Mrs. Jane Lewis Griffith, Pros- pect, N. Y..................... 194 Mrs. Louisa Lloyd, Wales, Iowa. 195 Mrs. Margaret Williams, Salem ger Beaver Dam, Wis.........196 Mrs. Edward Hughes, Beaver Creek, Oregon ................ 197 HENADl ulAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Gogledd- Ddwyrain Pa.................. 197 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis........................... 198 Cyfarfod Dosbarth Dodgeville, Wis............................ 199 Y GENADAETH DRAMOR— Y Parch. J. Hudson Taylor, neu Genadaeth Fewndirol China... 200 Llythyr y Parch. T. J. Jones, Ph. D......................... 202 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers 204 HYN A'R LLALL— Marwolaeth a Chladdedgiaeth y Parch. John R. Daniel ........205 Llythyr o Gymru ................ 206 Cyffes Ffydd ................... 207 Nodion Cyiundebol .............. 208 Llyfrau Newyddion ............. 208 T. J. GRIFFITHS. ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.