Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBRILL, 1898. RHIF 340, CYF. XXIX. O'r Gyfrea Newydd. APRIl. RHIF Z36, CYF. LXI. O'r Hen Gyfre». (THE FRIEND), NEU GYLCHRAWN MISOL Y JVletl\odi$tiàid dàlfir\àidd yi\ ẅ^a\QÚ6h. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBüS, O. 6T»WT Y Beibl ........................129 Eben Farcìd ...................... 132 PREGETH— Dirgelwch Duwioldeb ..........135 SYLWADAETH— Y Pum' Pwnc .................. 133 Adgofion am Adfywiad Crefyddol 1859 ......................... 139 Y Pwys fod Dysgyblion '."risl yn Llawn o Ffydd ac o'r Ysbryd Glan .......................... 140 GWERSI UNDEB YR YSGOLÍON SAB- BOTHOL YN AMERICA— Efengyl Marc .................. 143 BARDDONIAETH— Ffydd, Gobaith, Cariad....... ::46 Dyheuad y Credadyn ........... 146 Hen Wlad y Diwygiadau ....... 147 Cymelliad Dirwestol.............. 147 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Ebenezer J. Davies, Ẅild Rose, Wis.......................... L47 COFIANTAU— Richard Richards, Remsen. N. Y. 149 * Mrs. Margaret T. Davies, Horeb. Jackson, O................... L50 Mrs. Jane Owens, Utica, N. Y. 150 Mrs. Magdalen Davis, Ebeusburg. Pa........................... '51 Mrs. Ann Jones, Ixonia, Ẅis..... Mrs. I. O. Jones, Columbus, O. ... Mrs. T. J. Owens. Bethel, Van Wert, O...................... Griffith G. Roberts ............. Ida May Davies, Long Croaií, la.. Roger Chilton Willianas......... H ENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Jackson a *jal- lia........................... I BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Long Creek, la. Beibl Gymdeithas Columbus, Wis. Beibl Gymdeithas Remsen, &c.. Beibl Gymdeithas Oshkosh, Wis.. ; DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers Y GENADAETH DRAMOR— Henaduriaeth Khadsawpb.ra.Maw - phlang ..................... ! HYN A'R LLALL— Parch. Henry Rees a'r Geiriadur.. Parch. T. Jerman Jones ....... Y Beibl a'r Ysgol Sul.......... Cynideithas Ymdrechol G ogol ................... Parch. Cadwaladr Owen yn Afiechyd y Golygydd ..... Sylwadau Cyfundebol .... Cyfrifon y Cyfaill am 1897 152 152| 153] 153 x54 154 155 156 156! 156 ?ii7 J53 161| 162 164,' rl'ÌSÍ v S i.on - eiat 165 165; 167 167' 168 T. J. GRIFFITHS. ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.