Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TACHWEDD, 1897. RHIF 335, CYF. XXVIII. O'r Gyfres Sewydd. NOYEMBER. RHIF 731, CYF. LX. O'r Hen Gyfres. NEU GYLCHRAWN MISOL Y ;JVIetl\odi$tiàid Càlfinàidd jí\ ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. OTIf W T & X Â jd„ Y PARCH. T. JERMAN JONES. Y i CENADWR .................... 409 PREGETH— Rhaglu.niaeth Duw .............. 411 TRAETHODAETH— Uwch-feirniadaeth fel Gwyddoreg 417 SYLWADAETH— Adgofion am Adfywiad Crefyddol 1859.......................... 419 Crefydd a Gwyddoreg, gan y Pareh. Joseph Roberts, D. D., New York ..................... 421 Y Diweddar Bareh. Robert Rob- erts. Clynog ................... 423 GWERSI UNDEB YR YSGOLION SAB- I BOTHOL YN AMERICA— JsFodiadau ar Lyfr y Psalmau..... 424 BARDDONIAETH— /. Cwyn y Bardd................... 426 : ' Er Cof am Mrs. Amy Griffiths, Mankato...................... 427 ! Marwnad Cwymp y Cedyrn ...... 427 MARWODAETHAU S. EGLWYSIG— I Pierce Morgans, Bangor, Wis ----- 428 j David Evans, Horeb, Swydd Jack- son, 0......................... 429 Priodwyd ......................... 430 COFIANTAU— j David Davies, Lake Crystal, Minn 431 i Mrs. Rachel Evans, Shawnee, O... 431 Mrs. Jaimes Lewis, Canova, S. D.. 432 Mrs. Elizabeth Hughes, Toledo, O. Miss Louisa A. Davies, Wautoma, Wis ......................... Mrs. Mary W. Davies, Shawnee, O. William W. Thomas, Mrs. Eliza- beth Thomas, John O. Thomas, Freedom, N. Y................. HENADURIAETHOL— Cymanfa Pennsylvania .......... Cymanfa Minnesota.............. Cyfarfod Dau-fisol y T. C. yn On- eida a'r Cylchoedd............... Cyfarfod Dosbarth Pittsburg ...... Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis .......................... Cyfarfod Dosbarth Deheuol Penn- sylvaaiia ...................... Cyf. Dos. Gogledd-ddwyrain Pa... Cyf. Dos Missouri ............... Derbyniadau at Gym. Wis........ Cyfrif Arianol Cymanfa Minn___ Y GENADAETH DRAMOR........ Y GENADAETH GARTREFOL— Ymweliad a Chymry Plankington S. D........................... DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers. HYN A'R LLALL— Ymweliad ag Eglwysi Dos. I. Minn The World for Christ............ Personol a Chyffredinol.......... 432 433 434 434 435 436 437 438 439 439 440 441 441 442 442 443 444 445 446 447 448 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.