Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HYDREF, 1897. RHIF 334, CYT. XXVIII. O'r Gyfres Sewydd. OCTOBER. RHIF 730, CYF. LX, O'r Hen Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHRAWN MISOL Y ^íetliodij-ftiàid Càlfii|àidd yn Smeriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. PREGETH— Y Pedwar Gwyneb .............. 369 TRAETHODAETH— Barn W. G. T. Shedd, D. D., Ll. D., ar Gyfrifiad o Gamwedd Adda.. 372' Yr Ysgol Sabbothol fel Moddion i Wrthsefyll Anffyddiaeth yr Oes. 379 SYLWADAETH— Adgofion am Adfywiad Crefyddol 1859 .......................... 382 Crefydd a Gwyddoreg, gan y Parch. J. Roberts, D. D......... 385 GWERSI UNDEB YR YSGOLION SAB- j BOTHOL YN AMERICA— I Nodiadau ar Lyfr y Salmau...... 387 BARDDONIAETH— I Cri Pechadur .................... 389 j Crist yn Dystewi y Storm........ 389 j Penillion Coffadwrìaethol i'r Diw- eddar D. Humphrey, Ieu., Ban- gor, Pa........................ 389 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— David Clayton, Wild Rose, Wis... 390 Griffith H. Morris, South Poult- ney, Vt........................ 392 Priodwyd ......................... 392 COFIANTAU— Wm. Penry, Bellevue, Pa......... 392 Mrs. Rosẅ Evans, Floyd N. Y..... 392 John E. Jones, Port Leyden, N. Y. 393! Danieí R. Jones, Centreville, O... 3941 Mrs. Ellen Lewis, Utica, N. Y..... 394 Mrs. Mary O. Jones, Moriah, O___ 395 Mrs. Ann Davies, Randolph, Wis.. 396 HENADURIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie. 397i Cyfarfod Dosbarth Gorllewinol O, 399: Cyfarfod Dosbarth Jackson a Gal- ' lia, 0.......................... 400 Cyfarfod Dosbarth Blue Earfh, | Minn ......................... 400 Ystadegau M. C. Cymanfa Penn- sylvania am 1896............... 402 Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth New York a Vermont. s......... 403 DCSPAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers. 404 HYN A'R LLALL— Eglwys y Nant—Ei Swyddogion —Richard D. Davies............ 40 Nodion Personol a Chyffredinol... 408 T. J. GRIFFITHS. ARG RAFFYDD, UTICA, N. Y.