Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEDI, 1897. RBIF 333, CYF. XXVIII. O'r Gyfres Newydd. SEPTEMBER. RHIF 7 29, CYF. LX. O'r Hen Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHRAWN MISOL Y Petliödi^tiàid Öàlfiijàidd yt\ ^meficà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. PREGETH- Gwìled yr Anweledig ........... SYLWADAETH— Adgofìon ain Adfywiad Crefyddol 1850 .......................... Crefydd a Gwyddoreg, gan y Parch. Jos. Roberts D. D., New York........................ Y Sabboth ...................... Dim Cysur i'r Annuwiol.......... GWERSl UNDEB YR YSGOLION SABBOTHOL YN AMERICA— Nodiadau ar Lyír y Psalmau..... BARDDONIAETH— Dylanwad yr Eglwys Gymreig yn Milwaukee .................... | Mor Tiberias ................... j Er Cof am Ann Evans, Columhus, O............................. ! Ar Briodas Mr. John D. Lewis a Miss -Hannah J. Alban ......... ! Willie Oscar Owens. Yenedocia, O. MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- ; Y Diweddar Barch. John R. Wil- ; liams, Scranton, Pa............ Priodwyd ......................... COFIANTAU— 32D Da,'/ .Flodeuyn 335 338 340 312 344 344 345 345 345 34G 350 350 Mrs. Margaret E. Roberts, Lime Spring, la..................... Mrs. Ann Evans, Columbus, O___ Mrs. Evan R. Evans, Yenedocia, O. Mrs. Mary Morgans, Peniel, Pic, Wis.......................... Mr. Samuel D. James, Wauhesha, Wis...................... Mr. John W. Owens, Bark River, Wis ........................... Mrs. Rachel Evans, Oak Hîll, O... HENADURIAETHOL— Ystadagau M. C. Cymanfa Wiscon- sin am y Flwyddyn 1S96........ DOSRAN Y PLANT— » Y Tafoliad—-Yr Atebion— Y Wers Beib! Gymdeithas Gymreig Col- umbus, O ...................... Y GENADAETH DRAMOR—- Y Ddaeargryn yn Indìa........... Y GENADAETH GARTREFOL— Hanes yr Achos o fewn C;'îch Dos. I Minnesota ...'................ HYN A'R LLALL— Dystawrwydd Iesu Grist yn Ngwyneb ei Elynion.......... . Nodion Personol a Chvffredinol... 352 353 354 355 355 356 357 358 360 361 361 365 367 T. J. GRIFFITHS. ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.