Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1897. CraUYlU. ì °'r Gylre» "WTM. | JULY- I CW " Ix." }°* H« Gyfrea. (THE FRIEND), NEÜ GYLCHGRAWN MISOL Y )íetl}odi>tiàid dàlfinàidd yn ^efidà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. Y Parch. John Jones, Talysarn ___ 249 Sylwadau ar Hebreaid XI.......... 254 Anfarwoldeb Dyn ................. 258 Adfywiadau Crefyddol Cymru...... 260 GWERSI UNDEB YR YSGOLION SAB-i BOTHOL YN AMERicA— Nodiadau ar Lyfr y Psalmau.....263: BARDDONIAETH— Englynion ar Briodas Wm. Davis a Miss Margaret Ellen Roberts. 2661 Crist yn Dystewi y Storm ar For Galilea ........................ 266 j Y Nefoedd ...................... 266 j Priodwyd ....................... 267; COFIANTAU— Benjamin F. Jones, Tofcio, Ohio.. 267; Miss Margaret T. \viíliams, Spar- ta, Wis........................ 268 | Mrs, Margaret Hughes, Carmel, Wis............................ 269 Jo-hn W. Jones, Lime Spring, la.. 270 Owen Rowlands, Lake Crystal, Minn................:.......... 270 Mrs. Wm. J. Wigley, Selon, Minn. 271 HENADURIAETHOL— , Cyfarfod Dosbarth Welsh Prairie. Wis............................ 272 Cyfarfod Dosbarth Iowa.......... 274 Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida, &c. 274 Cyfarfod Dosbarth Blue Earth, Minn.......................... 276 Cymanfa New ^ork a Yermont... 277 Cyfarfod uosbarth Dwyreinbarth New York a Vermont.......... 279 Cymanfa Wisconsin ............. 280 Cymanfa Ohio a Gorllewinbarth Pa............................. 283 Cyfarfod Dosbarth oachson a Gal- lia, 0.......................... 285 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers 286 HYN A'R LLALL— Yn y Cyfamser, Beth a Wnawn?.. 286 Sylw ar Lyfrau .................. 287 Nodion Personol a CiiyffredinoL. 288 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y.