Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1896. ^YF^Xvîk>''«^-N.wrdd. | JULY. |c™I,IX. Jo'rHenGyfre». (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y JVCetl\odi$tiàid Càlfinàidd yq ŵ.n\eúáà. DAN OLYGIAETH Y PABCH. H. P. HOWELL, D. D., COLTJMBUS, 0. Ý Parch. ThomasRoberts, Caer, Lloegr (gyda darlun)...... .................. ........ 249 PREGETH- Gan y Pareh. Dr. Edwards, Bala............ 250 TRAETHODAETH- Lle Crist mewn Duwinyddiaeth Ddiweddar 254 SYLWADAETH— Nodiadau Gebbethon........................ 258 Iesu Grist heh Ddarfod Dyoddef .......... 250 Ychydig o Adgofion am íy Arosiad yn Madi- sonville, Tennessee....................... 260 Trydydd Jiwbili y Methodistiaid Calflnaidd. 2(il BAEDDONIAETH— Parchus Got am y diweddar Mr. J.T.Griffiths 264 GWERSI UNDEB YE YSGOLIÛN SABBOTH- OL YN AMERICA— Yr Epistol at yr Ephesiaid...............205- 269 MARWOLAETHAÜ S. EGLWYSIG- Y Parch. Riehard Griffiths, Columbus, Wis 270 Priodwyd.................................. 273 COFIANTAU ...............................273—275 H EN ADURIAETHO L— Cymanfa Pennsylvania...................... 976 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis......... 276 Cyfarfod Dosbarth Jackson a Gallia, Ohio... 277 Cymanfa New York a Yermont.............. 278 Cyíarfod Dosbarth Dwyreinbarth N. Y. a Yt, 279 Çyfarfod Dosbarth Iowa.,................... 280 Cyfarfod Dosbarth Welsh Pralrie............ 281 Cymanfa Wisconsin....................... 283 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion-Y Wers ............ 286 HîN A'B LLALL— Sylw ar Lyfrau.............................. 286 Reibl Gymdeithas Tittsburg, Pa............. 287 Cofnodion Personol a Chyffredinol.......... 287 Defnyddio y Cyffes Ffydd.................... 288 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.