Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1896. CYF.^vîi. \** «*»•■ Newydd. | J||NE. I CYF*WX. }•* «•» ****• (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL T Jíethodi^tiàid dàlfinàidd yr\ &}eric"à. DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. Natur Eglwys................................ -0° TRAETHODAETH- Dysgeidiaeth Crist a Gwyddoreg ar Aufar- wolüeb yr Enaid.......................... '212 SYLWADAETH— Nodweddiad Efengyl Ioau................ 210 Ychydig o Adgofion am fyArosiad yn Madi- sonville, Tennessee........................ 210 Babilon Oddiar Ymddangosiad Cyrus Ynp, Hyd «'i Darostyngiad Ganddo............ 221 Trydydd Jiwbili y Methodistiaid Calfinaidd. 223 GWERSI ÜNDEB YR YSGOLION SABBOTH- OL YN ASÍERICA— Yr Epistol at yr Ephesiaid...............225— 228 BARDDONIAETH— 1 Wm. Ap Jones ar ol Colli ei Anwyl Briod.. 228 PeniIIion ar ol Lewis Roberts, Dinas New York...................................... 2211 Er Cof am Mrs. Catherine Williams, lìoine, X. Y........................................ 229 Myfyrdod Mewn Mynwen t................... 229 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG- Y Parch. 11. G. Jones, Ottawa, Miim........ 230 Mr William Owen, Portage Prairie, Wis---- 233 PFaODWYD ................................... 23.') COFIANTAU ...............................236-~2é0 HENADUEIAETHOL-- Cyfarfod Dosbarth Pittsburg................ 241 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Penna ......... 241 Cyfarfod Dosbarth Gorllewinbartü Ohio.... 242 DOSRAN^ Y PLANT— Y Tafoàad—Yr Atebion-Y Wers......... ... 243 Y GENABäAETH DRAMOR— T\|rci Ì...................................... 244 Jiapán á Rwsia.............................. 245 Y GENADAETH GARTEEFOL - Ein Heghvysi Genadol gerllaw Tracy, Miun. 245 HYN A'R LLALL— RljoddDeilwngatyGeuadaeth............246 Cyiilluu o Gydweithrediad................... 246 Cofbodion Personol a Chyffredinol.......... 248 Gofyjiiad...................................24$ '1 1 • • / ' • T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYLD, UTICA, N. Y.