Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EBÍtlLL, 1896. <mx#vu Hr Gyẅ- Ne^dd- I APRIL I cy^iaÌ: }•* h- «**■"■ (THE FRIEND), NEU GTLCHGBAWN MISOL T ]VLetliodijftiàid dàlfínàidd yq ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. 07ITWTIIAS Y Parch. D. M. Jones, Eair Haven, Vt. (gyda darlun).................................... 129 Yr Elíenau sydd yn Nghrist yn tynu ato...... 131 PREGETH— Awr a Gallu y Tywyllwch....................133 TRAETHODAETH— Carlad oddiar Safbwynt Athronyddol....... 137 SYLWADAETH— Sylfaen yr Eglwys ........................... 139 Teyrngarwch i'n Henwad...................142 Esboniad Principal Edwards ar yr Hebreaid 144 TRYSORFA Y CRISTION— Trefn iachawdwriaeth yn brif destyn y nef. 147 Cynaliaeth Gobaith.......................... 147 DyrchafladMab y Dyn...................... 148 BARDDONIAETH— Cwynfan Mr. a Mrs. J. Thomas, Late Shore, Cleveland, O., am eu mab Edgar.......... 148 Adgyfodiad Lazarus........................ 149 Penillion Coffadwriaethol i Mrs. Wm. Jones, California, Randolph, Wis................ 149 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Hugh T. Arthur, Long Creek, Iowa.....149 Peiodwtd..................................... 160 COFIANTAU................................150—155 HENADURIAETHOL— Ystadegau T. C. Cymanfa Minnesota am y flwyddyn 1895.............................. 156 Cyfarfod Dosbarth Swydd Blue Earth, Minn. 157 Cyíarfod Dosbarth Jackson a Gallia, Ohio.. 159 BEIBL-GYMDEITHASAU— Beibl Gymdeithas Sefydliad Oshfcosh, Wis. 160 Y GENADAETH GARTREFOL- Ymweliad ag Eglwysi Clay Co., Iowa........161 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers............. 162 HYN A'R LLALL— Llyfrau Newydd Undeb Ysgolion Sabbothol yM.C.................................... 163 Cynllun o Gydweithrediad.................. 164 Yr Eglwys Babaidd a'r Beibl................ 165 Atebiad i Ofyniadau........................166 Nodion Personol a Chyffredinol.........166, 167 Cyfrifon y Cyfaill am 1895..................168 T. J. GBEFFITHS, ABGBAFFTDD, UTICA, N. T.