Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AWST, 1896. SBFiSíU-* «*"• N^d*- AUGU8T. ISfí'iWii }•* ««.«**«, (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y Jíeti^odijítiàid dàlftqàidd yn ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D.5 COLUMBUS, O. [ Y Parch. W. R. Evans, Peniel, Swydd Gallia, Ohio (gydadarlun)........................ 289 Pregeth—Yr Ysgol Sabfoothol................. 291 TRAETHODAETH— A ddylai Llwyryrawrthodiai fod yn Amod Aelodaeth Eglwýsig ? .................... 295 Oydwybod euog yn deffroi.................. 297 SYLWADAETH— Owen Thomas yn Sasiwn Llangeitho, 1659.. 299 Gedeon.....................................301 Dysgyblaeth y Meddwl......................303 Cyíraith y Llofrudd......................... 304 TRYSORFA Y CRISTION— Trysorau y Crlstion........................ 305 Datguddiad a Dirgelwch.................... 395 Crefydd Deuluaidd.........................306 BARDDONIAETH— Ai nid yw'r Iesu 'n wylo ?.................. 307 Llinellau er cof am Mary Jane Hughes, Columbus, Ohio...........................307 Os wyt am wel'd yr Iesu.................... 308 Galargan ar ol Mr. D. D. WMiams, Ohio... 308 j, MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. John Rowlands, Caledonia, Wis........308 Mr. John R. Davies, Palmyra, O............ 309 G ENI— PRIODI—M ARW— Priodwyd, Coflantau....................311—315 HENADURIAETHOL— Ystadegau Oymanfa Pennsylvania.......... 316 Sylwadau ar yrYstadegau___.......... 317 Cymanfa Minnesota___.................... 317 Cymanfa Wisconsin........................320 Cymanfa Pennsylvania...................... 323 Cyfarfod Dcsbarth Minnesota.............. 324 Cyfarfod Dosbarth Sir Oneida, N. Y........325 Gyfarfod Dosbarth Bristol, Minn........... 325 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wera., &c. Sylw ar Lyfeau........................ 326 326 HYN A'R LLALL— Yr Adroddiad Cenadol am 1894.........«... 327 Yr Ymdrechwyr............................. 327 Nodion Personol a ChyíTredinol............. 327 At ein Gohebwyr a'n Derbynwyr............ 328 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.