Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1898. teil^N^.1 JUNE. |^rLV°âi. }-*h..«,i** (THE FRIEND), NEU GYLCHGEAWN MISOL T JV[etl\odi$tiàid Càlfii\àidd yn ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. gTIWTiUg Y diweddar Mr. Evan E. Eva^a, Racine, Wis. (gyda darl-jn).............................. 209 Pregeth Go Tadwriaethol er cof am y Parch. D. Harnes, D. D........................... 212 ** Y Deuddfig."................................ 215 SYLWADAETH— Pa beth yw Marwolaetb ?...................218 Lloffîonar Ffydd»...,........................ 210 Agosrwydd Duw atei Bobl.................. 219 Adgoflon o Bregethau y Parch. Thes. John, Cilgeran................................... 221 "Gogoniant ei Kas Ef.".................... 223 TRYSORFA Y CRISTION— Gwalth i bawb—gwaith i chwi.............. 224 Maddeuant selliedig ar Aberth............. 225 Unigrwydd.................................. 225 GWERSI YR YSGOLION SABBOTHOL Llyfr yr Actau, Penod IX................. 226 BARDDONIAETH- Englynion Prioiasol........................ 229 Llinellau Ooffaol atn Mrs. Thomas, Cleve- íand, Ohlo................................. 230 Anerchlad Prlodasol...,.................... 230 Adgof üwch Anghof......................... 230 MARW0LAETH4U S. EGLWYSIG— Mr. John G. Evans, Portage Prairie, Wis.. 231 Mr. John T. Griffittts, Willtesbarre, Pa..... 232 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd, Coflantau....................235-239 HENADÜRIA.ETHOL— Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pa-----........ 239 Y GENADAETH— Y Geaadaeth Gartreíol ..................... 240 Y Genadaeth Gyffredinol................... 241 YGenadaeth Dramor.............—....... 242 Rhai o brif Genadon yr Eglwys Brotestan- aidd........................................ 243 DOSRAN Y PLANT— Y Tafollad—Yr Atebion—Y Wera, &o ...... 245 HYN A*R LLALL— Atebiad I Ofyniad........................... 245 EglwysyT C. Bellevue, Pa................ 245 Llyfr Hymnau Newydd..................... 246 Tyateb y Parch. Richard Hughes, Long Creek, Iowa....................:.......... 246 Oedfa gyda y diweddar Barch. Henry Bees 246 Nodion Personol a Chýfrredinol.........2*7-248 T. J. GEIFFITHS, AEGEAFFYDD, UTICA, N. Y.