AWST* 1894. [^liré».^!, AUCUST. I^'^Hh»^ (THE FRIEND), NEU GTLCHGRAWN MISOL Y ^letl\odijátiàid Càlfinàidd yi} ^meriéà. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. Y Diweddar Barch. Thomas Foulkes, Ran- dolph, Wis................................ 289 PREGETH— Y Sicrwydd y Dyru DuwiniBob Peth...... 290 SYLWADAETH— Adgoflon am Gyniru........................295 Hanes Duwinyddlaeth...................... 297 Oaledi yr Amseroedd.......................298 Cymru yn ei Gwedd Grefyddol............. 299 YPurdan_____..............................301 Surdoes y Phariseaid....................... 303 GWERSI YR YSGOLION SABBOTHOL LlyíryrActau,Penod IV.................... 305 B ABDDONIAETH— Englynion ar Briodas T. W. Jones a Miss Tryphena 0. Lewis, Isonia, Wls..........307 Blodeuyn ar Fedd Mrs. M. Jones, &c......307 Er Ooîam Alfred A. Jones, Columbus, O .. 307 Ar Farwolaeth a Bedd-golofn y Parch. W. Harrison, Newburg, Otiio................. 308 MABWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. John T. Lloyd," Gleveland, o...........308 Mr. Wm. Hughes, Moriah, Ẃaukesha, \»is. 309 Mr. Thomas Ellis, Aberdeen. S. Dakota.... 309 GENI—PBIODI—MARW— Priodwyd—Coflantau....................311—315 HENADUBIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Dodgeville. Wis........ 315 Ystadegau y T. C. Cymanfa Ohio a Gorllew- inbarth Pa..........................'....... 31 Sylwadauar yr Ystadegau.................. 317 CymanfaN. Y. a Vt.. yn Utica.............818 Cofnodion Cymanfa Pa., yn Bellevue.......319 Cymanfa y T. C, yn Wisconsin.............321 Cyfarfod Dosbarth Dwyreinbarth N.Y. a Vt. 322 Oyfarfod Dosbarth Long Creek............. 323 Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wis......... 324 Cyfarfod Dosbarth Jerusalem, Mian...... 324 Cymanía Gyffredinol Pontyprldd......... 325 DOSRAN Y PLANT- Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers., &o....... 326 Eglwysl yOyfundeb........................326 HYN A'R LLàLL— Arholiad Blynyddol...................^., 327 Beth yw Hawliau y Cyfarfod Dosbarth.....327 Nodion Cyttredinol-----...................... 328 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, UTIOA, N. Y.