GORPHENAF, 1894. SffjâR: }** «*™ "«*** | JULY. | ^Ŵ^i. }•* Hen Gyfres. (THE FRfEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y ^etl\odi$tiàid Öàlfinàidd JA ^mériéà. DAN OLTGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. PBEGETH— YrYsgolSabbothol...............-.........249 TBAETHODAETH— Surdoes y Phariseaid....................... 255 SYLWADAETH— Ysbrydoliaeth y Beibl....................... 257 Oydwybodolrwydd........................... 259 Termau Meddygol yo Ysgrifenladau Luc.. 261 Pabethyw Marwolaeth ?................... 263 GWEBSI YB YSGOLION SABBOTHOL • LlyfryrActau.PenodlIL—IV......-------265 BABDDONIAETH— Trydydd Jiwbili y Dlwyglad Methodistaidd A. D.1744. A. D. 1894......................269 Nos yn y Gwanwyn..........................270 MAEWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. John W. Davies, Oarmel, Welsh Prai- rìe, Wlsconsin............................ 270 GENI-PBIODI—MABW— Priodwyd—Goflantau....................271—275 HENADUBIAETHOL— Cyfaríed Dosbarth Jaclison a Gallla........ 275 Ystadegau y T. C. Cymanfa Pennsylvania.. 276 SylwadauarYstadegau" «' ..277 Cymanfa Ohio a Gorllewiûbarth Pa........278 Cyf arfod Dosbarth Welsh Prairie, Wis..... 280 ADOLYGIAD Y WASG........................ 282 HANES EGLWYSI Y OYEUNDEB............ 282 DOSBAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers., &c....... 283 Y GENADAETH GABTBEFOL— Adgoflon yn nglyn a'r Genadaeth.......... 284 EglwysiOenadolN. Y. aVT................ 285 HYN A*B LLALL— Adgoflon am Ddechreuad Preswyllad y Cymry yn Venedocia, Ohio.........%.....286 CymanfaSulgwyn, Llverpool...............287 Nodion Cyffredinol.......................... 288 T. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, ÜTICA, N. Y. ■MMraa