Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MEHEFIN, 1894. SBFiSÍ: }«* «*~ "™*AA- I JUNE. | SS5'\$&. }•* «- Gyfres. (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL T Jíethôdi^tiàtâ Càlfinàidd yn &n\&ti6k. DAN OLYGIAETH Y PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. Y Pareh. Robert Williains, Rome, N. Y. (gydadarlun)............................... 209 "Gan íod yn weledig iddynt dros ddeugain niwrnod"..................................210 Ysbrydoliaeth ac Uchelfeirniadaetb........213 Pregeth Ddirwestol.........................214 8YLWADAETH— Ysbrydoliaeth yBeibl....................... 218 Cymru yn ei Gwedd Grefyddol............. 220 Myfyrdodau Hedderchog...................222 Y Dlweddar Barch. John Hughes. D. D., Lerpwl, &c................................223 Adolyglad ar Beth ddaw o Fethodistiaeth.. 225 Undeb yr Enwadau Crefyddol..............226 GWERSI YR YSGOLION SABBOTHOL Llyfr yr Actau, Penod II................... 228 BARDDONIAETH— Fy Mam, sef Mrs. Gwen Davies, Randolph, Wlseonsin........................... . 233 Yr Enaid..................................... 233 Y Seren.....................................234 Englyn i'r Iaith Gymraeg..................234 Myfyrdod am yr Adgyfodiad y Dydd Diw- eddaf..................................... 231 Gogonlant Gwyr Ieualnc................... 234 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. Robert M. Davies, Neenah, Wis........234 Mr. Elias Morgan, Oak Hill Ohio........... 235 GENI—PRIODI—MARW— Priodwyd-Coflantau....................236-240 BWRDD Y GOLYGYDD— Cymdeithasf a Brynsiencyn, Môn...........241 Dadgysylltiad a Dadwaddoliad yr Eglwys yn Nghymru.............................. 241 DOSRAN Y PLANT— Y Tafollad—Yr Atebiẁíi—Y Wers., &c.......242 Y GENADAETH— Llythyrau o'r India........................243 Y GENADAÉTH GARTREFOL— Spain, S. DaUota............................ 244 Eglwys Saratoga, Iowa....................'.. 245 Adgoflon am y Genadaeth..................245 HYN A*R LLALL— Bedd-golofn y Parch. W. Harrison, New- burg. O........— .-,.,.....................247 Ffyddfy Mam.............„................ 247 Dysgyblaeth Eglwysig......................248 Beibl Gymdeithas Gymreig Columbus, O.. 248 T. J. GRD7FITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.