Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MAI, 1894. SFiSft ^W-»-^ I MAY. IS^Ŵ8?!. }^H.««yŵes; (THE FRIEND), NEU GYLCHGRAWN MISOL Y }£etl\odijftìàid dàlfinàidd jr\ ^n\eriéà. DAN OLTGIAETH T PARCH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. Llpfflon am Enwogion y Pwlpud—Pareh. E. Matthews, Ewenni (gyda darlun).......... 169 j PBEGETH— Tadolaeth Duw..—.....................-.. 172 i Ysbrydoliaeth ac Uchelfeirniadaeth..........177 SYLWADAETH— Ysbrydoliaeth y Beibl—Cipolwg ar y Maes 180 j Duw yn Ymguddio..................____182 j GWEESI YE YSGOLION SABBOTHOL Llyfryr Actau,Penod II............... ... 185 y BAEDDONIAETH— Penillion er cof am Lizzie Eoberts, Coîum- bus, WIs................................... 189 | Blodwen ar Lan y Mòr...................... 190 j Y Sylfaen ar y Graig........................ 190 j MAEWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Mr. James Phillips. Picatonica, Wls........190 j Mr. David C. Jones, Bethesda, ger Osfekosb, Wisconsin.................................. 192 j i GENI-PEIODI—MABW— Coflantau................................194—198 ; HENADUBIAETHOL— Cyfarfod Dosbarth Waukesha, Wls........198 Cyfaríod Dosbarth Gorllewinbarth Ohio.... 199 Cyfarfod Dosbarth Niles, Ohio....'..........200 Cyfarfod Dosbarth Deheuol Pa.............201 Cyfarfod Dosbarth Gogledd-ddwyrain Pa.. 202 ADOLYGIAD Y WASG........................ 203 DOSEAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers., &c.......204 Y GENADAETH— Llythyr oddiwrth y Parch. T. J. Jones, India...................................... 205 HANES EGLWYSI Y CYFUNDEB, &c.......207 HYN A.'E LLàLL— Nodion Cyffredinol......................... 207 Cymdei thasf a Abertei fl, D. C................208 T. J. GRLFFITHS, ARGRAFFYDD, UTICA, N. Y.