Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CHWEFROR, 1894. (THE FRIEND), NEU GYLCHGEAWN MISOL T }íetl\odi£tiàid dàlfinàidd yr> ^meriéà. DAN OLTGIAETH Y PAECH. H. P. HOWELL, D. D., COLUMBUS, O. *W NATUR EGLWÎS..............................49 ANERCHIAD— Elfenau Hanfodol Gweinidogaeth Lwydd ianus.................*........,............. 55 SYLWADAETH— Cysylltiad yr Ysgol Sabbothol a'r Weinidog- aeth......................................... 58 Cymru yn ei Gwedd Grefyddol.............. 60 Y Drwg & Beidio............................ 61 Oadwraeth y Sabboth.................... ... 63 GWERSI YR YSGOLION SABBOTHOL Y Llythyr at y Galatiald.................... 55 Rhagarweiniad i Lyfr yr Actau.............. 66 MARWOLAETHAU S. EGLWYSIG— Y Dlweddar Barch. W. W. Thomas, Hunts- ville, Mo.................................... 71 Mr. Robert R. Meredith, Chicago, 111........ 72 BARDDONIAETH— "YGçludog aLazarus"...................... 74 Maddeuant Drwy y Gwaed.................. 74 YRhägrithlwr........-...................... 74 Lines Dedlcated to Miss L. Lloyd, on the Deathof her Sister, &c..................... 75 GENI—PRIODI—MARW— Prlodwyd—Göflantau......................75-79 j HENADURIAETHOL-- Derbyniadau at Gymanfa Wisconsin.......79 Ystadegau M. C. Cymanfa Minnesota........ 80 BEIBL-GYMDEITHàSAU- Cyfarfod Blynyddol BeiblGymdeithasDodge- rille, Wis.....___.......................... 81 Adroddiad Beibl Gymdeithas Gymreig Pitts- burg, Pa....................................81 . Beibl Gymdelthas Gymreig Jactson a Gal- lia, Ohio .......................____.......82 Beibl Gymdeithas Gymreig Cambria, Wis., a'r Cylcüoedd..............................S2 Beibl Gymdeithas Gymreig Gyntaf Marshall Co.. S. Dakota..............................83 DOSRAN Y PLANT— Y Tafoliad—Yr Atebion—Y Wers., &c......84,85 BWRDD Y GOLYGYDD.................... .. 85 ' Y GENADAETH GARTREFOL— Adgoflon yn nglyn a'r Genadaeth........... 86 HYN A'R LLALL— Ystadegau Cymanfaoedd Ohio a N. Y.......87 Rhodd i Hen Weinldogion Methedig y T. C. 88 Dameg EfrauyMaes........................88 T. J. GBIFFITHS, ABGBAFFYDD, UTT"V, & Y.